Annons

”Staten måste styra upp gruvpolitiken”

Idén om en obehindrad gruvexpansion som ska gynna hela landet har visat sig oförenlig med människors och myndigheters krav på miljöhänsyn. Det finns tydliga konkurrerande intressen och därför behövs en aktiv statlig roll för att hantera denna explosiva fråga, skriver forskaren Simon Haikola.

Publicerad
Översiktsbild över gruvan i Kiruna. Artikelförfattaren skriver att statens övergripande ansvar för gruvpolitiken måste stärkas.
Översiktsbild över gruvan i Kiruna. Artikelförfattaren skriver att statens övergripande ansvar för gruvpolitiken måste stärkas. Foto: Hanna Franzén/TT

Svensk gruvpolitik under 2000-talet har präglats av djupgående och intensiva konflikter, från Österlen i söder till Kiruna i norr. Sedan Högsta Förvaltningsdomstolens dom 2016 gällande en planerad gruva i Norra Kärr, nära Gränna, vilken kräver en mer omfattande miljöprövning i ett tidigare skede av tillståndsprocessen, råder osäkerhet kring hur framtidens tillståndsprocess kommer att se ut.

Översiktsbild över gruvan i Kiruna. Artikelförfattaren skriver att statens övergripande ansvar för gruvpolitiken måste stärkas.

Foto: Hanna Franzén/TT Bild 1 av 2

Simon Haikola.

Foto: Linköpings universitet Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons