Annons

”Staten måste peka ut de värdefulla skogarna”

Skogsstyrelsen måste få regeringens uppdrag till en landsomfattande inventering, för att hitta de kvarvarande skogarna med höga miljö­värden, så att vi skogsägare i lugn och ro kan planera vår framtid, skriver skogsägaren Leif Öster i en replik.

Under strecket
Publicerad

Leif Öster

Foto: PrivatBild 1 av 1

Leif Öster

Foto: PrivatBild 1 av 1
Leif Öster
Leif Öster Foto: Privat

Aron, Lisa och Erik Westholm pekar (26/3) på det orimliga i att skogsägare får betalt för att inte bryta mot lagen. Resonemanget bygger dock felaktigt på att alla vi landets 327 000 skogsägare vet var vi har skyddsvärda biotoper och höga miljövärden i våra skogar. För åtgärder i sådana skogar har vi enligt Miljöbalken samrådsskyldighet med Skogsstyrelsen. Men många skogsägare har inte den kunskapen. Mindre än hälften av skogsägarna har nämligen en aktuell skogsbruksplan med dessa skogar utpekade och bara en tredjedel är medlem i en skogsägareförening. Än färre, bara 25 procent, av landets skogsägare är miljöcertifierade.

Annons
Annons
Annons