Annons

”Staten lämnar lärarna i sticket”

Den svenska statsmakten är ovillig att ge skolan som organisation tydliga strukturer. Det leder till att läraren lämnas ensam i rollen som myndighetsutövare, skriver läraren Svante Holmberg.

Under strecket
Publicerad
Foto: Berit Roald/TT

Svante Holmberg.

Foto: Privat.
Foto: Berit Roald/TT
Foto: Berit Roald/TT

Den svenska skolan har sedan 1960-talet upplevt flera stora reformer. Förändringar som syftat till att ­bryta ner en formaliserad och hierarkisk organisationsstruktur, för att göra skolan mer decentraliserad och egalitär. Tidigare hade skolan präglats av en strikt ­hierarki med en tydlig vertikal maktordning i relationen mellan stat, lärare och elev. I skolan som växte fram luckrades denna struktur upp. Staten tog mindre ansvar för lärande och ordning. Eleverna fick ett kraftigt ökat inflytande på lärarens bekostnad. Ett halvsekel senare är den svenska skolan som organisation, i en internationell jämförelse, mycket decentraliserad och egalitär. Samtidigt är studieron dålig, lärarkåren utmattad och elevresultaten i Pisa-mätningarna svaga.

Annons
Annons
Annons