Annons
X
Annons
X

Staten får rekordbilligt eurolån

Finansoron spelar Sverige i händerna – i alla fall när det gäller kostnaden för statens upplåning. På onsdagen tog statliga Riksgälden upp ett lån på 1 miljard euro till den lägsta räntan som någonsin noterats sedan euron infördes.

(uppdaterad)

Räntan på lånet, som löper i två år, sattes till 0,93 procent.

— Intresset var extremt stort, det övertecknades tre gånger vilket gjorde att vi hade möjlighet att pressa priset, säger Maria Norström, upplåningschef på Riksgälden.

Den låga räntan innebär ett nytt rekord för nyupptagna tvååriga lån i euro.

Annons
X

— Det är det absolut billigaste syndikerade lånet sedan euron infördes, säger Maria Norström.

Hon förklarar det med det stora intresset för säkra placeringar i den förnyade finanskrisens spår.

— Det gör att investerarna är beredda att acceptera den låga avkastningen. De kommentarerna vi har fått är att det här bekräftar den positiva bild som finns av Sverige med statsfinanser som tillhör de starkaste i hela Europa, säger Maria Norström.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det märks också i handeln med svenska statsobligationer på andrahandsmarknaden. Räntan på ett tioårigt lån ligger just nu på drygt 2 procent vilket faktiskt är lägre än för exempelvis Tyskland.

  Lånet på 1 miljard euro har tagits upp för Riksbankens räkning, som en del av den valutareserv som banken har för att i orostider kunna stötta de svenska bankerna med lån i utländsk valuta. Det nya lånet ersätter ett tidigare som togs för två år sedan och förfaller den 8 september.

  Av obligationen köptes 49 procent av centralbanker, medan banker, företag och fondförvaltare köpte cirka 14 procent vardera enligt Riksbanken. Resten hamnade hos pensions- och försäkringsbolag.

  Det stora intresset för att låna ut pengar till Sverige beror också på att det numera är en relativt sett sällsynt händelse. Staten har just nu överskott i statens finanser – enligt Riksgäldens prognoser ska statsskulden minska till 30 procent av bruttonationalprodukten BNP i slutet av 2011 och till 27 procent i slutet av 2012, vilket är långt under de skuldberg på mellan 80 och 100 procent av BNP som flera länder i EU dras med. Riksgälden räknade i sin senaste prognos med att låna brutto totalt 32 miljarder under 2011 och 22 miljarder kronor under 2012. Netto väntas alltså statsskulden minska.

  Kan ni utnyttja det här läget och passa på att lösa in gamla lån med nya billigare?

  – Som den enda emittenten av statspapper i kronor har vi valt att inte vara opportunistiska utan ha en stor förutsägbarhet. Därför väljer vi att låna ett antal gånger per år och informerar marknaden om våra planer långt i förväg. När det gäller lån i utländsk valuta är vi en marknadsaktör som andra och kan utnyttja marknadsläget på ett annat sätt, säger Maria Norström.

  Att staten skulle låna upp pengar billigt för att kunna använda vid senare tillfälle, för olika investeringar eller satsningar är inte heller ett alternativ, enligt Maria Norström.

  – Som vårt regleringsbrev ser ut får vi inte låna om staten har överskott, säger Maria Norström.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X