Annons

”Staten duckar ansvar för lokalt klimatarbete”

Anders Knape på Sveriges kommuner och regioner.
Anders Knape på Sveriges kommuner och regioner. Foto: Hans Alm

Det statliga arbetet med samhällets klimatanpassning brister och måste förbättras. Expertmyndigheters kunskap når inte kommunerna och de ekonomiska bidragen är långt ifrån tillräckliga, skriver Anders Knape, SKR.

Under strecket
Publicerad

Sveriges kommuner och regioner (SKR) släppte i fjol en rapport som väckte stor uppmärksamhet. I rapporten visade vi konkret hur tre kommuner påverkas av klimatförändringarna fram till slutet av seklet, beroende på om klimatutsläppen fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt. Vid fortsatt ökande utsläpp blir risken för bränder, värmeböljor och översvämningar markant större. Sommaren 2018 med dess omfattande skogsbränder var sval jämfört med hur framtida somrar kommer att kunna bli.

Rapporten baserades på befintliga fakta. Trots det var informationen ny för många. Detta visar på ett problem som är känt sedan tidigare bland kommunerna: det finns mycket kunskap om den globala uppvärmningens övergripande konsekvenser, men expertmyndigheternas kunskaper om klimatförändringarnas lokala och regionala effekter når inte ut.

Annons
Annons
Annons