Annons
X
Annons
X

Staten bör ta ansvar för folkhälsan

Vi är oroliga att förslaget att slå samman Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet kommer att innebära ett mer strikt medicinskt synsätt när det gäller folkhälsan. Staten bör vara aktiv och förebyggande när det gäller folks hälsa, skriver Heike Erkers och Johanna Falk, Akademikerförbundet SSR.

Träning – enbart eget ansvar, eller inte?
Träning – enbart eget ansvar, eller inte? Foto: DARKO VOJINOVIC/AP

BRÄNNPUNKT | FOLKHÄLSAN

Vi förespråkar en folkhälsopolitik där staten tar rollen som engagerad aktör.
Heike Erkers och Johanna Falk

Det är lätt att göra sig lustig över svensk folkhälsopolitik. Den beskäftiga fluortanten som säger varsågod och skölj är en kär figur att raljera med. Och Socialstyrelsens grötmyndiga uppmaning att äta si eller så många brödskivor om dagen har länge varit en populär måltavla för komiker och liberala politiker som vill kamma hem billiga skrattsalvor.

Men den som läser Socialstyrelsens och Folkhälsoinstitutets rapport om folkhälsan sätter snart skrattet i halsen. Rapporten visar att de sociala skillnaderna i hälsa och livslängd ökat i vårt land under de senaste årtiondena. Den som har universitetsutbildning lever i genomsnitt fem år längre än den som inte har gått ut gymnasiet. Låginkomsttagare drabbas betydligt oftare än höginkomsttagare av sjukdom och förtida död. Det är kalla fakta, varsågod och skölj.

Annons
X

En avgörande fråga i folkhälsopolitiken är hur aktiv staten ska vara i att ta ansvar för folks hälsa. Ska den nöja sig med att informera och tala om för oss vad som är bra och vad som är dåligt eller ska den gå längre och med förebyggande insatser aktivt försöka få oss att ändra beteenden?

I höstas kom en promemoria från Socialdepartementet som föreslår att Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet ska slås samman till en ny myndighet. Vissa uppgifter från Socialstyrelsen, som folk- och miljöhälsorapportering och hälsoskydd, ska också föras över till den nya myndigheten. Syftet är att få en mer samlad myndighetsstruktur och kunna arbeta effektivare och mer kunskapsbaserat inom folkhälsoområdet. Akademikerförbundet SSR, som organiserar landets folkhälsovetare, instämmer i att den nya myndigheten kan medföra bättre samordning och helhetsperspektiv men oroas över att promemorian saknar socialpolitiskt perspektiv.

Sedan regeringen la fram sin folkhälsoproposition 2008 har individens ansvar för sin egen hälsa betonats allt mer i folkhälsopolitiken. Det enskilda ansvaret är ett viktigt perspektiv, men står sig väldigt svagt om det inte kopplas samman med det sociala perspektivet. Fyra av de elva målområdena i regeringens folkhälsoproposition handlar om delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor samt ökad hälsa i arbetslivet. Om dessa fyra mål, som måste anses vara prioriterade arbetsuppgifter för en statlig myndighet med ansvar för folkhälsofrågor, säger Socialdepartementet inget i sin promemoria.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi är oroliga att den föreslagna myndighetssammanslagningen ska leda till att det sociala perspektivet får stå tillbaka för ett smalare, strikt medicinskt synsätt. Vi förespråkar en folkhälsopolitik där staten tar rollen som engagerad aktör, där folkhälsoarbetet tilldelas ansvar och resurser för att förebygga och bekämpa de negativa effekter som social och ekonomisk utsatthet har på folkhälsan. Statens får inte reduceras till en passiv observatör som tar mätprover och delar ut foldrar.

  Akademikerförbundet SSR kräver att regeringen:

  • Säkrar att det socialpolitiska perspektivet i folkhälsoarbetet stärks vid en sammanslagning av Folkhälso- och Smittskyddsinstituten.

  • Stärker samordningen mellan det nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet.

  • Satsar mer på forskning inom folkhälsovetenskap och på att forskningsframstegen verkligen når ut och förbättrar det praktiska folkhälsoarbetet.

  • Synliggör våra stora folkhälsoutmaningar och sprider kunskap till allmänheten om hur vi arbetar för att bemöta dem.

  • Satsar på förebyggande folkhälsoarbete och tryggare sociala och ekonomiska villkor för de barn som växer upp under utsatta förhållanden.

  HEIKE ERKERS

  förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

  JOHANNA FALK

  folkhälsovetare, medlem av Akademikerförbundet SSR:s referensgrupp för folkhälsa och folkhälsovetenskap

  Annons
  Annons
  X

  Träning – enbart eget ansvar, eller inte?

  Foto: DARKO VOJINOVIC/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X