Annons

”Staten bör stödja egenägda bostäder”

Foto: Tomas Oneborg

Sverige borde lära av den norska modellen för unga som bosparar med förmånliga villkor. Ett riktat bolån för unga kan vara en del av en bra social bostadspolitik, skriver företrädare för OBOS i en replik.

Under strecket
Publicerad

Hyresgästföreningens Martin Hofverberg skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 27/12 att subventionerade bolån till unga bostadsköpare och skattestimulerade bostadsbesparingsprogram som det norska BSU-programmet (Boligsparing för ungdom) inte är effektivt och kostar för mycket i förhållande till effekterna. Hofverbergs slutsats är att detta inte är något som svenska politiker bör prioritera när det gäller de offentliga medlen.

Hyresgästföreningen prioriterar, av naturliga skäl, åtgärder som stödjer en fortsatt subventionering av den klassiska svenska hyresrätten. OBOS, ett norskt bostadskooperativ som bildades på den ideologiska grunden att ett eget ägt boende är bra för människor från alla sociala grupper, förespråkar däremot att Sverige, likt Norge, behöver en aktiv politik för att främja det egna ägda boendet.

Annons
Annons
Annons