Annons

”Staten bör se till att Österleden byggs”

Stockholms besked att inte medfinansiera en Östlig förbindelse tydliggör problematiken för modellen med regional och kommunal medfinansiering. Nästa regering bör snarast ge Trafikverket i uppdrag att återuppta projekteringen, skriver Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Under strecket
Publicerad

Trafikverkets huvudanalys pekar på en trafiktillväxt mellan 2014 och 2040 på cirka 40 procent för Stockholmsregionen, skriver debattören.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Ulf Perbo.

Foto: Pressbild Bild 2 av 2

Trafikverkets huvudanalys pekar på en trafiktillväxt mellan 2014 och 2040 på cirka 40 procent för Stockholmsregionen, skriver debattören.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Trafikverkets huvudanalys pekar på en trafiktillväxt mellan 2014 och 2040 på cirka 40 procent för Stockholmsregionen, skriver debattören.
Trafikverkets huvudanalys pekar på en trafiktillväxt mellan 2014 och 2040 på cirka 40 procent för Stockholmsregionen, skriver debattören. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | STOCKHOLMS TRAFIK

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och det är framför allt ytterstaden som växer. Behovet av att resa från den södra delen av staden till den norra och vice versa ökar. Men vad hände med Östlig förbindelse? Beskedet att Östlig förbindelse än en gång fastnat i politiska processer är allvarligt för regionens framtid. Agerandet skapar ett demokratiskt problem eftersom inte bara en stor majoritet av medborgarna utan även en stor majoritet av de folkvalda vill ha en komplett ringled. S, M, SD, KD, C och L vill ju bygga.

Trots invånarnas positiva inställning har det politiska beslutet att påbörja bygget fastnat, mycket på grund av att det bland vissa partier finns en bilnegativ inställning. Det argument dessa partier brukar peka mot är miljöaspekten och därmed en ovilja mot ökat bilåkande. Vår inställning på Transportföretagen är att vi alla har ett gemensamt ansvar för vårt klimat, men vi tror att vägen mot framtiden är att minska utsläppen snarare än människors möjligheter att pendla till och från sina arbeten och bostäder.

Annons
Annons

Stockholms besked att inte medfinansiera en Östlig förbindelse tydliggör problematiken för modellen med regional och kommunal medfinansiering. Det ger kommuner och regioner vetorätt när det gäller investeringar i infrastruktur som är av riksintresse och riskerar att det som borde vara orubbliga riksintressen blir brickor i det politiska spelet på kommunal och regional nivå. Det lokala politiska spelet får dock inte innebära att projektet läggs ned. I stället måste nu staten och den regering som tillträder ta sitt ansvar för den Östliga förbindelsens förverkligande.

Stockholmsregionens befolkning har växt kraftigt under senare år medan infrastrukturen fått stå tillbaka. Dagligen upplever vi konsekvenserna av detta genom långa bilköer, förseningar i kollektivtrafiken och allt längre tid för resor i regionen. Alla prognoser pekar på fortsatt stark befolkningstillväxt och ökning av antalet bilar som kommer rulla på våra gator.

Trafikverkets huvudanalys pekar på en trafiktillväxt mellan 2014 och 2040 på cirka 40 procent för Stockholmsregionen. Glädjande nog kommer en allt större andel av fordonen att vara fossilfria. När Stockholmsregionen växer till tre miljoner invånare ökar resandet mellan norra och södra delarna av markant. Det är en skrämmande tanke hur situationen på Essingeleden och Centralbron då kommer att vara utan Östlig förbindelse.

Frågan om Östlig förbindelse är så pass betydelsefull att den bör anses vara en nationell angelägenhet snarare än ett lokalt intresse. Jämfört med många andra infrastrukturprojekt som kostar betydligt mycket mer att genomföra ser vi ett samhällsekonomiskt överskott av detta projekt. Östlig förbindelse ökar flödet av både arbetskraft och varor till gagn för regionens företag och Sveriges ekonomi som helhet, samtidigt som bostadsbyggandet i ytterstaden kan öka.

Annons
Annons

Ulf Perbo.

Foto: Pressbild Bild 1 av 1

Vi menar att principen måste vara att staten ska ha det fulla ansvaret för sådan infrastruktur som har riksintresse vilket också inbegriper full finansiering. Oavsett vilken regering som tillträder så har den ett ansvar för att återta statens ledande roll när det gäller infrastruktur med riksintresse. Överenskommelsen i Stockholm visar att kommunerna och regionerna inte klarar av ansvaret. Prioriterade uppgifter för en nytillträdd regering är att:

  • Snarast ge Trafikverket i uppdrag att återuppta projekteringen av den östliga förbindelsen.
  • Skapa ekonomiskt utrymme för den östliga förbindelsen i den kommande nationella planen för transportsystem 2022–2033
  • Om inte staten kan/vill ta det fulla ekonomiska ansvaret bör regeringen överväga alternativa finansieringar.

Vi står inför en fordonsteknisk revolution där elektrifieringen av fordonen, och även tillgången till nya typer av bränslen, kommer att minska bilarnas utsläpp betydligt. Om vi dessutom skapar möjligheter att resa snabbt och enkelt genom Stockholm skapar vi samtidigt förutsättningar för att Sveriges största stad kan fortsätta att växa på ett sunt och hållbart sätt. Vägen är därför enkel: bygg Östlig förbindelse – låt Stockholm ta nästa steg in i framtiden.

Ulf Perbo
näringspolitisk chef Transportföretagen

Ulf Perbo.
Ulf Perbo. Foto: Pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons