X
Annons
X

Staten bör inte diktera vad tidskrifter ska skriva

UPPROP Med kulturpropositionens nya definition av kulturtidskrift riskerar hälften av tidskrifterna att förlora sina bidrag och i många fall läggas ner. Sverige kommer att bli tystare, skriver ett antal chefredaktörer och kulturchefer.

Sedan decennier har svensk kulturdebatt rört sig obehindrat över stora ytor och smält samman analyser av poesi och konst med filosofi, dagspolitik och rapporter från avlägsna krigsskådeplatser. Den öppna attityden har präglat såväl dagstidningarnas kultursidor som kulturtidskrifterna och gett hela det svenska offentliga samtalet en speciell karaktär.

Nu vill staten inskränka debatten. I kulturpropositionen finns ett kort avsnitt om stödet till landets kulturtidskrifter. Det inleds lovande med att detaljregleringen ska minskas. Men avslutas med en ny smalare definition av vad kulturtidskrifter ska syssla med.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X