Staten bör betala skadestånd

I Norge tillämpas ett annat system där staten betalar ut skadestånd till brottsoffer och sedan kräver in pengarna från gärningspersonen. Vi förslår samma ordning i Sverige, skriver företrädare för Stödcentrum för unga brottsoffer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över brottsskadelagen. Utredningen föreslår i SOU 10:1 förändringar som ska underlätta för de gärningspersoner som vill betala sitt skadestånd till brottsoffret. Sveriges Stödcentrum för unga brottsoffer ser positivt på detta men anser att ytterligare förbättringar av det svenska systemet behöver göras, med fokus på den brottsdrabbade.

Stödcentrum för unga brottsoffer i Sverige arbetar med att stödja och vägleda unga människor och deras närstående i det kaos av känslor och juridik som ofta följer efter ett brott.

Annons
Annons
Annons