Annons

Stat och marknad inte enda vägarna

Under strecket
Publicerad

Man kan betrakta en plats man inte äger som sitt hem. Känslan av hemma och hembygd växer fram oavsett ägandeförhållandet. ”Platser laddas av livet, av minnen och vanor och av tiden som förflutit där”, tänker Anna i Cilla Naumanns roman
I cirklarna runt. Den hembygd hon inte äger, allmänningen, skadas när ett höghus byggs i kvarteret. De välbekanta träden sågas ner, tvättstugan rivs och grävmaskinerna gör den gemensamma gården till ”ett lerigt och dånande inferno”. Kanske var det samma hemkänsla som fick stockholmarna att stoppa byggplanerna på ett flytande hotell i Riddarfjärden. Stockholms vatten upplevdes som en allmänning med omistliga skönhetsvärden som inte får överexploateras.

Känslan för allmänningen och allmänintresset är en av de viktigaste stenarna i samhällsbygget. Den pekar mot ett samhälle som är större än staten och kommunen, större än egenintresset, kanske större än EU och FN. Människans starka känsla för gruppens överlevnad blev vår framgångssaga. Vår det-gemensamma-bästa-kultur förutsatte en oändlig hembygd, naturen. Det gick bra när vi inte var så många. Nu är vi många som gratis vill utnyttja biosfären, den stora hembygden. Det har skapat de globala klimat- och miljöproblem, som toppmötet i Köpenhamn ska gräla om.

Annons
Annons
Annons