Stat och kyrka i lösaktigt samboförhållande

Under strecket
Publicerad
Annons

Kyrkoherde Tronêt skriver om äktenskapet och Svenska kyrkans förfall (22/7). Artikeln visar prov på den omätliga arrogans som tyvärr lever kvar på sina håll i den svenskkyrkliga traditionen. Han fastslår inledningsvis att Gud har instiftat äktenskapet. Någon respekt för åsikten att människan instiftat både äktenskapet och Gud återfinns ingenstans.

Många människor tror att Gud existerar. Men det tycks ha gått Tronêt helt förbi att andra människor tror att Gud inte existerar. Det gäller en majoritet av Sveriges befolkning. Ingen av parterna kan bevisa sitt försanthållande. Därför måste naturligtvis samhället organiseras så att det är oberoende av och helt neutralt i förhållande till vilken part som har rätt.

Annons
Annons
Annons