Annons
X
Annons
X

Stasis lögner inte grund för min film

Jag har inte svalt någon desinformationskampanj från Stasi, skriver filmaren Roy Andersson. Fakta om USA:s experiment med virus finns att finna i Kongressens bibliotek, skriver han som en reaktion på SvD:s recension av boken ”Operation Norrsken”.

(uppdaterad)

”Att vara vetenskapsman innebär att ha ansvaret att informera samtiden om sitt ämne i hela dess vidd!”

Det menar den amerikanske mikrobiologen Salvador Luria i sin artikel ”Mikrobiologen och hans samtid” som publicerades i Bacteriological Reviews (Vol.32:401-3) året innan han fick Nobelpriset i medicin 1969.

I artikeln uppmanar Luria sitt samfund, American Society for Microbiology, att avbryta det samarbete som sedan 1955 pågått med US Army Biological Laboaratories i Fort Detrick, eftersom forskningen där nu belagts med sekretess. Vad var det då som hade pågått?

Annons
X

I ett kongressprotokoll från 1963 (fortfarande tillgängligt i Kongressens bibliotek för den som sätter vikt vid sakargument) kan man läsa:

 1. Kombinations-, rekombinations- och transformationsförsök med viruspartiklar och eller fragment av virusarvsmassa.
 2. Utveckling av metoder för framkallande av mutationer och isolering av mutanterna.
 3. Utforskning av genetiska förändringar i sådana virus som förorsakar ”kroniska sjukdomar” (d v s sådana virus mot vilka immunförsvaret är ineffektivt eller satt ur spel) samt utforskning av genetiska förändringar i de celler som infekteras av dessa virus.
 4. Försök att isolera och rekombinera arvsmassor från olika virus till ett ”nytt” virus.

Inför budgetåret 1970 söker USA:s försvarsdepartement anslag av Kongressen för ett projekt som går ut på att inom 5–10 år skapa ett immunbristvirus för biologisk krigföring. (Finns också tillgängligt i Kongressens bibliotek).

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I sin bok ”Operation Norrsken. Om Stasi och Sverige under kalla kriget” påstår författaren att dessa fakta fabricerats av Stasi och att jag aningslös svalt detta ”falsarium” i min film ”Någonting har hänt”. I filmens extramaterial ”Brooklyn” finns noggranna redogörelser om detta och andra mörka sidor i medicinforskningens historia. Mer information finns också i min artikel ”Vetenskapsmannen och vår tid” som refuserades av Dagens nyheter 1989 men som finns på min hemsida royandersson.com.

  Roy Andersson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X