Annons

Tove Lifvendahl:Startpunkt för en ny standard

Under strecket
Publicerad

Skolinspektionens beslut att ge Lundsbergs internatskola tillfälligt verksamhetsförbud tycks rimligt. Efter återkommande incidenter där elever har utsatts för grova kränkningar och pennalism, sade myndigheten till slut stopp. Nu ska de 200 eleverna, varav flera har utlandsboende föräldrar, placeras på skolor i hemkommuner, och skolan har givits en kravlista på åtgärder som den måste vidta om verksamheten ska kunna återupptas.

Att utdela verksamhetsförbud är en mycket ovanlig åtgärd, som enbart använts någon gång tidigare. Men kanske borde det göras oftare? Berättelser om mobbade elever som tröstlöst sökt hjälp är tyvärr många.

Annons
Annons
Annons