Starta polisutbildning i Malmö

ROSENGÅRD OCH RASISM Snedrekryteringen till polisyrket består. Bästa sättet att underlätta och förbättra situationen är att se till att utbildning finns där invandrare finns, skriver Jerker Swanstein (M), Ilmar Reepalu (S) och Björn Lagerbäck (FP).

Under strecket
Publicerad

Sverige är sedan länge ett multikulturellt land med många människor från många länder och kulturer. Utbildningen av poliser bör spegla detta bättre i dag, menar artikelförfattarna.

Foto: SCANPIX
Annons

Polisförbundet genomförde 2007 en undersökning som visade att var femte ung människa i Sveriges utanförskapsområden har litet eller ganska litet förtroende för polisen.

Polisens legitimitet och förankring hos dessa ungdomar är beroende av att man lyckas spegla samhället. Ett av polisutbildningens mål har därför länge varit att man ska bli bättre på att rekrytera personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Annons
Annons
Annons