Annons
X
Annons
X

Starkt statistiskt stöd för parapsykologi

”Lunds universitet
gör sensation av tvivelaktiga rön
inom parapsykologisk forskning. Det
riskerar att skada universitetets
trovärdighet
”,
skrev
nio Lundaprofessorer

på Brännpunkt 31/10

.
Professor
Etzel Cardeña
svarar på kritiken.

REPLIK | PARAPSYKOLOGI

Här är fakta att tänka på när man läser kritiken mot mitt arbete:

Det stämmer att jag är den enda professorn i parapsykologi (psi) för närvarande, men det pågår arbete i ämnet vid universitet i Cambridge, London och Cornell och så vidare. Psi-forskning betraktas uppenbarligen som vetenskapligt relevant på många ställen. Flera framstående forskare, inklusive Nobelpristagare, håller med om detta och den främsta vetenskapliga organisationen i USA, The American Association for the Advancement of Science, har Parapsychological Association som medlem sedan mer än 40 år.

Inget enskilt experiment är tillräckligt för att ”bevisa” att telepati finns, men en artikel i Psychological Bulletin 2010 analyserade 29 vetenskapliga studier som testar psi-fenomen med samma metod som jag använt mig av. Man fann ett starkt statistiskt stöd för psi (slumpfaktorn beräknas till mindre än 1 på 10 miljoner).

Annons
X

Kritikerna missförstår vår studie (som granskades av experter innan den publicerades). Den var inte avsedd att ”pröva” om telepati existerar. Detta anser vi redan vara en hållbar hypotes. Snarare testade vi fem specifika hypoteser om huruvida att prestera ”bra” i de parapsykologiska uppgifterna skulle vara relaterat till att 1) tro att man kommer att prestera bra i studien, 2) ha rapporterat tidigare upplevelser som man tolkar som psi, 3) vara lätthypnotiserad, 4) uppleva ett förändrat tillstånd i sammanhanget, och 5) ha upplevelser av att känna sig frånkopplad från omgivningen eller sig själv. Vi fann statistiskt stöd för hypoteserna 1 och 2 och delvis för 3 och 4, vilka vi nu undersöker vidare.

Vetenskaplig forskning i psi kräver specialiserad kunskap om området. Kritiker från andra områden kan därför missförstå både forskningsdesign och de frågor som vi sökte svar på.

Psi är inte ”övernaturligt”. Många människor tycker sig ha varit med om ”oförklarliga” händelser som kan beskrivas som parapsykologiska upplevelser, så det är viktigt att universiteten undersöker dem vetenskapligt, snarare än att avfärda dem som irrationella eller ovetenskapliga.

ETZEL CARDENA

professor i psykologi, Lunds universitet

Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X