Annons

”Stärkt primärvård är nyckeln till bättre vård”

Foto: Erik Svensson/TT

Internationell erfarenhet och forskning visar på nöjda patienter och lägre sjukvårdskostnader i länder med familjeläkare och eller husläkare. Det skriver två allmänläkare i en replik.

Under strecket
Publicerad

Professor Frostegård, romanförfattare och forskare på Karolinska institutet har skrivit ett inlägg på SvD Debatt 24/5 som måste bemötas. Han hävdar bland annat att fler öppna akutmottagningar på primärvårdens bekostnad är lösningen på sjukvårdens problem och kommande demografiska utmaningar.

Undertecknade läkare har arbetat i primärvården i Stockholms innerstad i mer än 30 år. Vi menar att mer resurser istället behövs till de delar i sjukvården som är bäst lämpade att hantera både närhet till patienten och komplexa sjukdomstillstånd. Det är inte en utbyggd sjukhusvård som, generellt sett, ger bäst förutsättningar för att möta dessa utmaningar utan en stärkt primärvård. I Göran Stiernstedts omfattande utredning 2016 av det svenska sjukvårdssystemet blir slutsatsen att ”en förstärkning av primärvården sannolikt är den enskilt viktigaste åtgärden som hälso- och sjukvården kan vidta för att minska ojämlikhet i hälsa bland befolkningen”. Utredningen föreslår därför lagstiftning med ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Det innebär att primärvården ska vara befolkningens första kontakt med vården, ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra flesta vårdbehov, ansvara för akut hälso- och sjukvård som inte kräver vård på sjukhus, remittera till annan vård vid behov samt koordinera och integrera den vård som erbjuds patienten, och se till patientens samlade förutsättningar och behov.

Annons
Annons
Annons