Annons
X
Annons
X

Stärkt opinion för Natomedlemskap

En majoritet av de svenskar som har bestämt sig vill nu att Sverige går med i försvarsalliansen Nato. En SvD/Sifo, gjord efter Centerns och Kristdemokraternas omsvängning, ger 41 procent ja, 39 procent nej och 20 procent vet ej. "Trenden är tydlig, framför allt Alliansväljarna rör sig mot ja", säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Svenska Natodebatten
[object Object]
Svenska soldater. Foto: Yvonne Åsell

SvD/Sifos mätning visar att regeringen har ett fortsatt stöd bland de egna väljarna och i Vänsterpartiet för att driva den militärt alliansfria linjen vidare, utanför Nato. Samlat för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är 59 procent mot Nato och 26 procent för ett medlemskap i försvarsalliansen.

– Det har inte hänt så mycket inom Socialdemokraterna, där är det fortfarande en väldigt tydlig majoritet mot Nato, säger Toivo Sjörén.

Starkast är motståndet i Vänsterpartiet med 85 procent nej och bara sex procent ja. I Miljöpartiet vill 27 procent gå med i Nato och 61 procent stå utanför. Socialdemokraterna har 52 procent motståndare och 30 procent anhängare.

Annons
X

På Allianssidan i sin helhet är motsvarande siffror 61 procent för Nato och 23 procent mot. Skillnaderna mellan partierna är små, runt 60 procent för, med en topp för Centern med 66 procent, och runt cirka 20 procent mot, där Kristdemokraterna är avvikande med 31 procent på nejsidan.

– Det är noterbart att det i dag är tydliga majoriteter för en anslutning till Nato på hela allianssidan, går man tillbaka bara till valet ser det helt annorlunda ut, så på det sättet har opinionen inom Alliansen skiftat ganska raskt, säger Toivo Sjörén.

Grafik SvD

Sverigedemokraterna som parti säger nej till Nato, men väljarna säger ja, 54 procent. Sammantaget finns det alltså en opinionsmässig majoritet till stöd för ett svensk medlemskap i Nato i fem av åtta riksdagspartier.

Stefan Löfvens argument att det saknas en riksdagsmajoritet för Nato är därmed korrekt i sak, men återspeglas inte bland väljarna. Jimmie Åkessons nej-linje är är på motsvarande sätt i otakt med de egna väljarna.

**Sifos mätning gjordes **direkt veckan efter beskeden från Centerpartiets respektive Kristdemokraternas partistyrelser att man nu vill se ett svenskt medlemskap i Nato. Med det är ja-linjen nu en gemensam hållning i hela Alliansen och därmed ökar också trycket på regeringen, som håller emot med alla buds stående medel.

Mitt i detta säkerhetspolitiska ställningskrig tillräder nuvarande flygvapenchefen Micael Bydén som ny överbefälhavare om knappt två veckor – en utmaning i sig.

Skillnaderna mellan ja- och nej-sidan är just nu liten i den nya mätningen, två procentenheter, var femte väljare är fortfarande osäker. Men i ett längre perspektiv är det tydligt att det skett en markant förskjutning mot än mer positiv hållning till ett svenskt Natomedlemsskap.

Grafik SvD

**Så sent som 2011 **var stödet för Nato 23 procent med 50 procent mot ett medlemskap. Omvärldsläget var fortfarande ett annat än i dag och försvaret uppmärksammades mest som varande kassako för Alliansregeringens skattesänkningar.

Ett par år senare hade det skett en första förskjutning: 32 procent på ja-sidan och 40 procent mot.

Grafik SvD

I mars 2014 var stödet nästan oförändrat, men motståndet hade ökat till 50 procent. En möjlig förklaring är händelserna i Ukraina och att det gjorde fler väljare angelägna om att inte dras in i eventuella kommande konflikter mellan Nato och Ryssland.

Fram till dag har det svängt ytterligare. Stödet för Nato har ökat med tio procentenheter och motståndet har minskat med elva.

– Mätningarna är gjorda med samma metod och över en längre period har det här förskjutit sig ganska mycket. I princip har det varit en majoritet för nej, och 2014 ökar den till och med. Nu är det nästan jämnt, säger Toivo Sjörén.

Grafik SvD

Samtidigt har Natodebatten fått nytt tryck efter beskeden från Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Situationen kan jämföras med Finland. Även där är frågan het, men med det stora skillnaden att den finska samlingsregeringen håller dörren öppen för ett finskt medlemskap och kommer att utreda Natofrågan förutsättningslöst.

– Denna regering har inte sagt att vi inte kommer att gå med i Nato, den förra regeringen gjorde det. Samtidigt säger vi inte att vi kommer att gå med. Det kommer att bli en livlig diskussion. Vi vill uppdatera förhållandet till Nato, sade den finske utrikesministern, Sannfinländarnas partiledare Timo Soini i en SvD-intervju nyligen.

Alltså just det som den svenska regeringen tvärvägrar.

Stödet för Nato större bland män än bland kvinnor, 49 procent av männen säger ja till Nato, men bara 33 procent av kvinnorna. Åldersmässigt ökar stödet för Nato bland äldre väljare och är som allra högst i gruppen män över 65 år: 57 procent är för Nato.

Annons
Annons
X

Svenska soldater.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 5

Grafik SvD

Bild 2 av 5

Grafik SvD

Bild 3 av 5

Grafik SvD

Bild 4 av 5

Grafik SvD

Bild 5 av 5
Annons
X
Annons
X