Starkt kvinnouppror lyckas inte provocera

Under strecket
Publicerad
Annons

Störta konstpatriarkatet! Bort med överrepresentationen av män inom konstvärlden, på såväl chefsposter som inom museer och konsthallars utställningsverksamhet. Det uppmanar föreningen JA!. bestående av konstnärerna Malin Arnell, Johanna Gustafsson, Line S Karlström och Fia-Stina Sandlund.
Den nystartade föreningen driver sin aktion som en del av utställningen Konstfeminism som börjar sin turné i Helsingborg innan den vandrar vidare till Stockholm, Hudiksvall och Göteborg.

Utställningen inriktar sig på feministiska strategier och effekter inom konsten från 1970-talet fram till i dag. Den ligger i tiden och är politisk korrekt, men samtidigt som föreningen JA! med all rätt utmanar rådande maktordning, lär Konstfeminism inte bli något mer än en nostalgisk odyssé genom den feministiska konsthistorien. Trots att den innehåller flera starka verk som berör, är den som helhet en typisk institutionsutställning, lågmäld och oprovocerande.
Konstnärslistan är lång med över hundra personer representerade, de allra flesta kvinnor men också ett fåtal män. Med så många verk från skilda epoker, med olika motiv och uttryck, finns det risk att allt smälter ihop till en enda oformlig massa.
Man har däremot lyckats med intentionen att visa de feministiska strategierna och effekterna i konsten. De tydliggörs genom att verken sorterats in i teman som aktivism, sexism, makt, flickaktighet och queer, vilka avgränsas fysiskt av skilda rum.
I aktionsrummet visas kvällstidningarnas löpsedlar på Joanna Rytels och Fia-Stina Sandlunds, av många hyllade, tv-kupp mot Fröken Sverige-tävlingen 2001. De lyfter upp banderollen med texten ”Gubbslem” i de direktsändande tv-kamerorna. Trots att de bara är i rutan i några sekunder så ger aktionen eko i hela landet.
En av flera metoder inom den feministiska konsten är att återerövra blicken och göra kvinnan till aktivt subjekt i stället för objekt. Det mest radikala exemplet på det är Gisela Schinks fotoserie Oh it‘s a beaver! med en kvinna som smeker sitt könsorgan och utsöndrar så mycket kroppsvätska att det vänder sig i magen.

Annons
Annons
Annons