Annons

”Starkare skydd krävs mot barnmisshandel”

Sverige var först i världen med att förbjuda aga. Men trots det saknar barn i dag ett verkligt skydd mot våld i hemmet. Barnmisshandel ses inte som ett specifikt brott där barn är särskilt utsatta och sårbara, utan det omfattas av de allmänna bestämmelserna i brottsbalken. Följden kan bli att den som begår övergrepp mot barn inte straffas, skriver Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Under strecket
Publicerad

Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Foto: Melker Dahlstrand Bild 1 av 1

Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Foto: Melker Dahlstrand Bild 1 av 1
Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.
Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige. Foto: Melker Dahlstrand

Våld mot barn bedöms i dag under samma brottsrubricering som våld mellan vuxna. Det tas inte tillräcklig hänsyn till barnets beroendeställning gentemot föräldern, eller att barnet befinner sig i en särskilt utsatt situation. Att barnet dessutom utsätts för misshandel i hemmet – i den miljö där det ska vara som allra tryggast – är ytterligare en försvårande omständighet som inte beaktas.

Annons
Annons
Annons