X
Annons
X

Starka verbformer får lättare folkets kärlek

En bildtext till understreckaren i denna tidning för några veckor sedan upplyste om ekoturism "som slått fel". Alltid roligt med barnspråksfel på en högstatus­sida. Men felet intresserar mer därför att det illustrerar vad som sägs vara en allmän tendens: starka verb övergår till svag böjning.

Starkt böjda verb utmärks av att de saknar dåtidsformen har annan vokal men saknar ändelse (slog, inte slådde), att supinum­formen slutar på –it, slagit, och participformen slutar på –en och –et (slagen hjälte, nyslaget hö, inte slådd och nyslått).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X