X
Annons
X

”Starka skäl talar emot aktiv dödshjälp”

Även om dödshjälp i teorin ter sig etiskt självklar är den dock i praktiken mer problematisk. Exempelvis kan man misstänka att döden visar sig vara oönskad i minst 10–20 procent av fallen, vilket borde räcka som argument för att sjukvården bör hålla sig borta från denna typ av verksamhet för överskådlig framtid, skriver docent Rickard L Sjöberg.

Läs mer om Dödshjälp
undefined
Foto: Bertil Ericson/TT

Ibland kan en intervention från sjukvårdens sida skjuta upp den för oss alla oundvikliga döden och köpa en patient ytterligare en kortare eller längre tid av meningsfull tillvaro. Andra gånger kan det dock vara uppenbart klokare och humanare att låta ett intracerebralt hematom vara eller en respiratorbehandling avslutas, fokusera på att lindra lidande och i övrigt låta naturen ha sin gång. Dessa bedömningar är inte exakta men alternativet att inte ta ställning till om indikation finns för livräddande behandling i det individuella fallet vore uppenbart orimligt.

Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 2

Rickard L Sjöberg

Foto: Ebba Sjöberg Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X