Starka bilder av fånglägren

Varlam Sjalamov tillbringade en tredjedel av sitt liv i Stalins läger. Åren 1937 till 1953 var han i Kolyma, beläget i Asiens nordöstra hörn. Det var ett fängelse tre gånger så stort som Sverige. ”Skovelmästaren” är hans berättelse från tiden i internering.

Under strecket
Publicerad
Annons

Varlam Sjalamov
Skovelmästaren. Berättelser från Kolyma
Övers och noter: Nils Håkanson
397 s. Ruin. CA 310:-

Hur skall man kunna fatta Sovjetmaktens illdåd mot sitt folk? Vetenskapsmän diskuterar fortfarande om det var 30, 50 eller 60 miljoner människor som dog i de sovjetiska lägren. Lika viktigt som att komma fram till antalet offer är att göra sig en föreställning om vad livet i lägren innebar för alla dessa miljoner människor som gick under eller som undantagsvis överlevde. Solzjenitsyn har försökt beskriva dessa fasor för oss, men det finns ytterligare en stor rysk författare som har åskådliggjort detta helvete, nämligen Varlam Sjalamov. Han visste vad han talade om, han hade tillbringat närmare 20 år av sitt liv i läger och han tillhörde alltså den lilla minoritet som överlevde. Sina lägererfarenheter har han skildrat i Skovelmästen. Berättelser från Kolyma, av vilka ett urval nu översatts till svenska på ett alldeles utmärkt sätt. Ett delvis annorlunda urval kom för drygt 20 år sedan med annan
översättare.
Sjalamov förnekar bestämt att lidandet i lägren på något sätt var förädlande för människan. Här opponerar han sig mot Dostojevskij och andra ryska tänkares syn på lidandets positiva karaktär. Vad Sjalamov skildrar är ett lägerliv som innebar att slita ont, att frysa, hungra och brytas ned moraliskt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons