Annons
Recension

Starka åsikter både tillgång och hinder

Publicerad

Att sätta ord på skeenden och ge namn åt företeelser i tiden är som bekant inte alltid helt enkelt. Den egna synen på världen, den egna sanningen, är någonstans alltid subjektiv. Ofta ser vi det vi väljer att se, och det som bekräftar det egna ställningstagandet är alltid lättare att ta till sig, vilket i längden leder till ytterligare befästande av de ursprungliga åsikterna. För, ärligt talat, hur ofta tar vi strid med vår egen sanning och hur ofta ger vi oss själva kritiska utmaningar i fråga om livssyn och värderingar? Läsningen av Elisabet Hermodssons essäbok Synvända idag ledde in på många tankar kring frågan om hur vi väljer att definiera och värdebestämma vår omgivning och samtid. Delvis på grund av att Hermodsson på flera ställen ställer intressanta och högst relevanta frågor, men också på grund av att hon på lika många ställen själv besvarar frågorna på ett sätt som jag ibland upplever som både kategoriskt och generaliserande.

Boken följer det vetenskapskritiska spår som Hermodsson tidigare trampat upp med böcker som ”Rit och revolution” 1968, ”Synvända” 1975 och ”…  där världen blir till” 2000. Den nya bokens 15 bidrag sträcker sig från 1995 till 2007. Redan i inledningen möter läsaren prov på Hermodssons åsiktsstarka uttryckssätt, när populärkulturens ökade plats och inflytande de senaste tio till femton åren definieras som ”förytligande och värdenivellering”.

Annons
Annons
Annons