Stark statlig styrning av kulturen

Regionerna har fått mer att säga till om i kulturpolitiken, men den statliga styrningen är fortsatt stark. Det visar en rapport som Myndigheten för kulturanalys lämnade över till regeringen på tisdagen.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Om stark statlig styrning är bra eller dåligt råder det delade meningar om. En ståndpunkt som lyfts fram i regionerna är att staten bör ha rollen som garant för ett rikt kulturutbud över hela landet”, säger Clas-Uno Frykholm, direktör för myndigheten, i ett pressmeddelande.

Det är effekterna av den så kallade kultursamverkansmodellen - det nya sättet att fördela statliga medel till kulturen - som har granskats. Förändringarna vad gäller regionernas inflytande handlar främst om arbetssätt och retorik på regional nivå, däremot har det ännu inte haft någon egentlig effekt på hur de statliga bidragen till kultur fördelas.

Annons
Annons
Annons