X
Annons
X

Stärk skyddet för whistleblowers

Personer som slår larm för att röja oegentligheter är ofta avgörande för att brott ska upptäckas. Men de får sällan någon uppskattning utan riskerar tvärtom repressalier. Skyddet för dem bör stärkas, skriver mutexperten Claes Sandgren.

Den senaste tidens händelser i Göteborg och åtskilliga andra kommuner är en påminnelse om att mutbrott och andra oegentligheter kan florera under lång tid utan att upptäckas. Inte sällan saknas en tydlig målsägande som har skäl att anmäla mutbrotten och de bägge parterna i en transaktion har ett gemensamt intresse att transaktionerna stannar i det fördolda – till stor skada för kommunen och dess invånare.

Det är därför viktigt att anställda – eller andra "insiders" såsom styrelseledamöter – slår larm om oegentligheter som äger rum i kommunen. Det kan ske genom att en så kallad whistleblower rapporterar sina misstankar till en högre chef eller en myndighet eller går till medierna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X