Annons

”Stark reglering är det som fungerar”

Foto: Robin Utrecht/TT

Utöver stark tobaksreglering från myndighetshåll krävs också ansvarsfulla företag som inte producerar och säljer skadliga produkter bara för att de kan. Det skriver flera debattörer i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Under den senaste internationella kongressen inom luftvägssjukdom som arrangerades av European Respiratory Society (ERS) och hölls i Madrid i år diskuterades e-cigarettanvändning flitigt. Vi har som forskare följt debatten och sett hur man initialt satte stora förhoppningar till e-cigaretten som en möjlig väg ut ur tobaksrökning. Tyvärr har flera väl utförda populationsstudier med fokus på just rökavvänjning inte visat att e-cigaretter är särskilt effektiva. Problemet är att många hamnar i ett bruk av både e-cigarett och konventionella cigaretter och då blir tyvärr hälsovinsterna små. I en studie som vi genomfört där vi bland annat studerade e-cigarett/cigarettanvändning och symptom från luftvägarna kunde vi bekräfta det som tidigare studier påvisat, det vill säga att många hamnar i ett dubbelbruk men också att de som använde både e-cigarett och cigaretter oftare rapporterade luftvägsproblem än de andra jämförda grupperna, alltså inklusive de som bara fortsatte att röka som tidigare.

I USA har e-cigarettanvändning nått epidemiska nivåer och enligt de senaste siffrorna från amerikanska folkhälsomyndigheter (PHSCC) är man nu uppe i 400 fall av akut svår lungsjukdom som i många fall kräver respiratorvård och som till dags dato lett till åtminstone 13 dödsfall. De genomgångar som vi tagit del av från PHSCC under kongressen i Madrid visar, som Albin Zettervall och Claude Guiron så riktigt påpekar, att flera av fallen kan härledas till egenblandning av olika substanser. Tyvärr kan inte hela utvecklingen av det vi ser i USA förklaras av e-cigarettanvändare som blandar själva. Det är också därför som amerikanska myndigheter nu tar i med så hårda tag, när man alltså tills vidare förbjuder e-cigarett med tillsatt smak.

Annons
Annons
Annons