Annons

Stark insats av svagt försvar

Under strecket
SvD
Publicerad

Totalförsvarets forskningsinstitut (www.foi.se) presenterar på sin hemsida en ny rapport om problem och möjligheter i samband med civil-militär samverkan vid internationella insatser. Studien utmynnar i att användandet av militära resurser i civila insatser bör vara restriktiv bland annat på grund av en oklar rollfördelning. FOI har givit ett exempel på svårigheterna. I juni reste två av institutets forskare till Irak för att undersöka uppgifter om Saddam Husseins försvunna massförstörelsevapen - beslutet fattades utan att varken myndighetsledningen eller regeringen informerades. Reseorganisatör var World Televison Network, som jobbar med saken i syfte att producera en serie böcker och tv-program. Forskarna avkrävdes tystnadsplikt.

Det är utmärkt att svensk expertis tas i anspråk för viktiga ändåmål. FOI ägnade sig dock i går åt självkritik sedan det brutit ut ett omfattande ståhej om att regeringen borde ha informerats på grund av det spända läget i Irak, etc. Detta är dock inte någon självklarhet. Det var bråttom. Regeringen är inte alltid informerad i detalj eller ens intresserad av att bli det. Det hade varit att föredra att WTN hade förmedlat sina tips till USA för vidare undersökningar. Bolaget ville dock av kommersiella skäl varken ha kontakt med den svenska eller amerikanska regeringen (av rädsla för att förlora kontrollen över materialet). I det läget var det bättre att jobbet blev gjort än att det kanske hade blivit ogjort. Efter den senaste tidens avslöjanden i Svenska Dagbladet om ”bristande rutiner” önskar säkerligen ÖB Johan Hederstedt att åtskilligt hade lämnats ogjort. Det stora problemet är dock inte ÖB:s skandalösa sätt att representera, utan vad Hederstedt gjort när han jobbat. Omvandlingen av försvaret sker på ett sätt som har försatt Sverige i försvarslöst tillstånd för lång tid.

Annons
Annons
Annons