Stärk försvaret av närområdet

Den svenska militära förmågan i närområdet behöver byggas upp. Det är dags att regeringen tar frågan på större allvar. Det visar inte minst den ryska flygövningen riktad mot Sverige i påskas, skriver försvarsdebattörerna Dag Sundström och Per-Egon Johansson.

Under strecket
Publicerad

Riskerna för konflikter i närområdet kommer att öka och måste bli den primära drivkraften för försvarets utveckling, skriver författarna.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

Sverige har återigen tagits på sängen av ett säkerhetspolitiskt skeende. Den uppmärksammade ryska flygövningen riktad mot Sverige på långfredagen var oväntad men helt logisk i ett scenario där Rysslands maktpolitiska ambitioner ökar i Nordeuropa. Problemet verkar vara att de bedömningar som görs i försvarsdepartementet och regeringskansliet präglas mer av önsketänkande än av realism.

Den begränsade svenska försvarsförmågan kan vara ok så länge inga kriser kan uppstå i norra Europa och Östersjöområdet men passar illa i den framtida värld som illustreras av långfredagens övning. Det är dags för svenska folket att ställa tre krav på statsledningen.

Annons
Annons
Annons