Annons

Stärk företagens skydd mot osaklig journalistik

Foto: Nora Lorek/TT

Det norska exemplet visar att det är möjligt att skapa ett system där företag skyddas mot osaklig och skadlig publicitet utan att skada journalistikens oberoende, skriver Pamina Falck, Näringslivets medieinstitut.

Under strecket
Publicerad

” Sträva efter att återge alla parters ståndpunkter” står det i publicitetsreglerna. Men Medieetikens Förvaltningsorgan (MeFo), som ansvarar för det medieetiska systemet, har bestämt att principen att höra båda sidor inte gäller när den kritiserade parten är en juridisk person. Ett ställningstagande som innebär att osakliga och ensidiga nyheter om företag kan passera en medieetisk prövning utan kritik.

Hur väl publicitetsreglerna efterlevs handlar i grunden om mediernas trovärdighet. Det är därför hög tid att medieföretagen tar sitt ansvar och stramar upp det självreglerande systemet. Inspiration till detta finns att hämta från Norge.

Annons
Annons
Annons