Annons
X
Annons
X

Stark export trots darrig världskonjunktur

Svenska exportföretag fortsätter att vara optimistiska om utvecklingen de närmaste månaderna. Efterfrågan från Asien ökar och USA-marknaden är stabil.

PERSPEKTIV | SVENSK EXPORT OCH TURBULENSEN I USA

Exportrådets exportchefsindex fortsätter att ligga på hög nivå och statistik från SCB visar att 2010 har varit ett starkt år hittills för svensk export.

–Så här långt ser vi ingen inbromsning i den nordamerikanska ekonomin i vårt index, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet och ansvarig för exportchefsindex.

Indexet har sjunkit något jämfört med andra kvartalet men ligger på en fortsatt bra nivå. De stora exportföretagen är mer positiva än de mindre.

Annons
X

Exportföretagens optimism
om den närmaste tiden har varit stor under en längre tid. Däremot är det endast sedan ett halvår tillbaka som nuläget upplevs som positivt. Det är också en utveckling som får stöd i statistik som SCB presenterade igår.

Under årets första sju månader har utrikeshandeln blivit allt starkare. Varuexporten har ökat med 11 procent, varuimporten med 17 procent. Handelsnettot blev drygt 43 miljarder kronor. Andra kvartalet blev starkare än det första. Senast uppmätta månad är juli där överskottet i de utrikes affärerna för varor var 10,3 miljarder kronor. Det var en siffra som överraskade bedömare. Exporten till Tyskland har ökat som en effekt av att tysk konjunktur går starkt. Men även exporten till Storbritannien och USA visar imponerande ökningar (+ 17 procent).

De oroande tecknen från USA, med en ekonomi som verkar ha stannat upp, har ännu inte satt några spår i svensk export. Inte heller förväntningarna inför närmaste kvartalet har blivit sämre för USA-marknaden. De flesta svensk exportföretag räknar med ökad efterfrågan de närmaste tre månaderna. Många företag tror också på ökade marginaler.

–Det finns en stor optimism om det egna företagets export, speciellt bland storföretagen, säger Mauro Gozzo.

Företagen tror helt enkelt att de kommer att klara sig bättre än marknaden i genomsnitt. Det tyder på gott självförtroende men bäddar också för besvikelser längre fram.

Storföretagen är också, enligt Exportrådets undersökning, mer nöjda med storleken på exportorderstocken jämfört med de mindre och medelstora företagen. Det kan tolkas som att de stora företagen dragit ned och anpassat kostymen på ett bättre sätt än de mindre företagen. Storföretagens delårsrapporter visar att så varit fallet.

Mellan andra och tredje kvartalet har efterfrågan minskat i Västeuropa och Asien, men Asien är fortfarande den marknad där trycket är störst. I Nordamerika är efterfrågan ungefär på samma nivå som tidigare i år.

–Det är nervöst i USA men det syns inte i exportchefsindex. Det finns inga signaler alls om en inbromsning, säger Mauro Gozzo.

Det är klart fler företag som tror på ökade marginaler än på minskande. Men de flesta är neutrala.

Enkäten är utförd under augusti och vänder sig till exportansvariga i 225 företag som motsvarar drygt 90 procent av den svenska exporten.

Under närmaste kvartalet tror 44 procent av företagen på ökad efterfrågan. Endast 4 procent tror på försämrad efterfrågan. Asien är fortsatt den region som står för den starkast positiva signalen och den enda region där en majoritet av företagen svarar ökande efterfrågan.

Många företag ser förstärkt efterfrågan i Sydamerika, Nordamerika och Central- och Östeuropa. För Västeuropa tror 27 procent på en förstärkning och endast 6 procent på försvagning.

Igår kom starka, svenska sysselsättningssiffror. Samtidigt är återhämtningen i USA i ett avgörande skede. Ska ekonomin tappa fart helt och hållet? Asien har bromsat upp och många, små euroländer har stora problem.

Sverige kan inte i evighet fortsätta visa upp fina siffror och ett glatt ansikte om molnen blir mörkare i omvärlden. ”Motstridiga signaler” kallade finansminister Anders Borg läget när han igår presenterade regeringens valmanifest. Han, liksom oppositionen, är noga med att påpeka att många reformer genomförs endast om ekonomin så tillåter. Det är en nödvändig brasklapp.

USA-turbulens

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X