Annons

Stanley Sjöberg ropar i öknen

Under strecket
Publicerad

Det stundar biskopsval i Stockholm stift. Stanley Sjöberg har uttryckt oro (SvD 8/2) över att det ekumeniska samarbetet försvåras eller upphör helt om en liberal teolog utses till biskop.

År 1925 kallade ärkebiskop Nathan Söderblom till det allra första ekumeniska mötet. Klockorna i Stockholms Storkyrka ringde in till den högtidliga gudstjänsten, då Fader vår lästes på 20 olika språk. Sedan dess har en ekumenisk tradition hållits levande i Sverige.

Annons
Annons
Annons