Annons
X
Annons
X

Stamtänkandet kan göra kvinnor till lovliga byten

KULTURDEBATT Debatten om sexövergreppen i Köln aktualiserar en klassisk motsättning mellan stam och stad. Stamtänkande kan göra kvinnor till lovliga byten, skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi.

Massövergreppet i Köln
Debatten om sexövergreppen i bland annat Köln (bilden) och Stockholm aktualiserar den klassiska filosofiska distinktionen mellan stam och stad, skriver Per Bauhn.

Debatten om sexövergreppen i bland annat Köln (bilden) och Stockholm aktualiserar den klassiska filosofiska distinktionen mellan stam och stad, skriver Per Bauhn. Foto: Ralph Peters/AOP

Kulturdebatt

Rapporterna om sexuella masstrakasserier mot kvinnor i samband med nyårsfirandet i Köln och Hamburg, liksom uppgifterna om motsvarande typ av övergrepp i samband festivaler i Stockholm under senare år, väcker frågor om hur övergreppen ska förklaras och förstås. Vissa skyggar för kulturella förklaringar och vill hellre hänvisa till maximalt generella beskrivningar, som att detta handlar om ”mäns våld mot kvinnor”. Men även om flertalet av alla sexförbrytare är män, så är inte flertalet av män sexförbrytare. Att vilja förklara nyårsövergreppen med att förövarna är män är inte mer klargörande än att säga att förövarna är däggdjur.

En annan undanflyktsförklaring är av typen ”sexuella övergrepp pågår hela tiden”. Det skulle alltså inte vara något speciellt med just nyårsangreppen. Men detta är också att göra sig skyldig till ett tankefel. Samma typ av handlande kan ha olika förklaringar. Att nattvardsritualen består av bröd och vin innebär inte att alla som dricker vin och äter bröd därmed ägnar sig åt nattvardsritualer. Att sexuella övergrepp förekommer ständigt och överallt innebär inte att alla förövare drivs av samma motiv.

Kulturella förklaringar kan hjälpa oss att se skogen bland alla träd. Men också här gäller att göra generaliseringar på rätt nivå. Kultur, i betydelsen historiskt förankrade normer för hur man interagerar med andra människor och som kommer till uttryck i individers handlande, ska inte förväxlas med etnicitet eller religion. Flera kulturer kan förekomma inom en viss etnisk grupp, och en och samma kultur kan förekomma inom flera etniska grupper. Inom en och samma religion kan det på samma sätt förekomma olika kulturer, som påverkar hur religionen lokalt kommer till uttryck.

Annons
X

Med detta sagt skulle nyårsövergreppen och rapporterade motsvarigheter i Sverige kunna relateras till den motsättning mellan Stam och Stad som beskrivits och analyserats alltifrån 1300-talshistorikern Ibn Khaldun till 1900-talssociologen Ernest Gellner. Stammens kultur handlar om kollektiv sammanhållning och vedergällning, medan stadens kultur handlar om individer som lever under en rättsordning med lagar och domstolar. Stamkulturen ser på staden (och mer allmänt världen utanför gruppen) som antingen ett hot eller ett byte. Stadskulturen ser på motsvarande sätt stammen som ett objekt för civilisering och pacificering.

Stamkulturen avvisar den typ av abstrakt centralmakt som stadskulturen innebär. I stället skyddar man sig mot andra stammar genom en vedergällningsetik som innebär att den som angriper en enskild medlem kommer att få hela gruppen efter sig, och att man kommer att hålla inte bara den enskilde angriparen utan hela hans grupp ansvarig. Därigenom tvingar man andra grupper att övervaka sina egna medlemmar för att förhindra kollektiv vedergällning. Det är så en hederskultur uppkommer, där individens val görs till gruppens angelägenhet.

Stamkulturer har förekommit överallt. Det fornnordiska ättsamhället utgjorde till exempel en stamkultur med släktfejder och blodshämnd. Motsättningen mellan stamkultur och stadskultur avgjordes i Västeuropa genom uppkomsten av kungamakt och nationalstater och genom att stadens kultur blev statens kultur. Kungamakten erkände bara undersåtar, inte stammar. På sikt kunde staten demokratiseras, kungamakten avvecklas och undersåtarna bli medborgare. Motsvarande utveckling har inte ägt rum i flertalet av Mellanösterns länder.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Stamtänkandet är ingen källa till vare sig stabila stater eller universellt människovärde. För dem som följer stamtänkandets normer saknar individer egenvärde och världen utanför den egna gruppen uppfattas som ett byte att ta för sig av. Kvinnor ses inte sällan som en del av detta byte.

  I Köln, Hamburg och Stockholm utmanas stadens och statens rättsordning av grupper som, oavsett deras skiftande etnicitet, förefaller omfatta just stamtänkandets normer. I vetskap om att man inte riskerar stamkulturens vedergällning och i avsaknad av lojalitet mot det omgivande samhället ser man sig fri att behandla oskyddade kvinnor som byten. Det mest bekymmersamma med denna utveckling är kanske den liberala medborgargemenskapens undfallenhet. En långtgående kulturrelativism har medfört en sorts förvärvad stupiditet, som gör att man hellre söker förtiga kulturrelaterade problem och låtsas som om de inte finns än att åtgärda dem. Alternativt skuldbelägger man sig själv, för att slippa ta i den besvärliga konflikten med Den Andre.

  Vare sig det handlar om sexuellt rovdjursbeteende mot enskilda kvinnor eller organiserad stenkastning mot polis, brandkår och ambulans i förorten, så anas den gamla konfrontationen mellan stam och stad, mellan kollektivet som gör vad det vill och lagen som ska gälla för alla. Om vi menar allvar med alla högstämda bekännelser till mänskliga rättigheter, så kan vi inte ställa oss neutrala i denna konfrontation. Stamkrigarna har ingen framtid och ska ingen framtid ha i en rättsstat.

  Per Bauhn

  Per Bauhn är professor i praktisk filosofi på Linnéuniversitetet.

  Läs även författaren Marcus Priftis text "Social orättvisa göder hypermaskulinitet" som ger ett annat perspektiv.

  Annons
  Annons
  X

  Debatten om sexövergreppen i bland annat Köln (bilden) och Stockholm aktualiserar den klassiska filosofiska distinktionen mellan stam och stad, skriver Per Bauhn.

  Foto: Ralph Peters/AOP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X