Stämning kan lösa datalagringsknuten

Den spontana reaktionen på att kommissionen drar Sverige inför domstolen är att nu måste vi skynda på. Ett verkligt europeiskt ledarskap skulle istället ta tjuren vid hornen och se till att få frågan om datalagringsdirektivet är förenligt med Europakonventionen besvarad. Det skriver
Camilla Lindberg (FP) och
Erik Josefsson (V).

Under strecket
Publicerad
Foto: SCANPIX ARKIV
Annons

I vanliga fall är en stämning något negativt, något som vittnar om ett misslyckande. Men det behöver inte vara så. Tvärtom kan nya lösningar på gamla målkonflikter upptäckas först när saker ställs på sin spets. Vi tror att Sverige just nu har ett unikt tillfälle att gå till botten med frågeställningen om införandet av allmän datalagring är förenligt med vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Det är just den formuleringen, ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”, som är grundbulten för alla inskränkningar i våra medborgerliga fri- och rättigheter som de definieras i Europakonventionen.

Kommissionen har stämt Sverige för att vi inte implementerat datalagringsdirektivet i tid. Vi är inte ensamma om att ha sölat. Irland, Grekland, Holland, Österrike och Polen är också sena. Varför är vi sena? Följande skäl har meddelats kommissionen: ”Frågan om datalagring är politiskt känslig i Sverige på grund av dess konsekvenser för skyddet av den personliga integriteten.” Det är värt att ta fasta på detta meddelande, för bakom de orden ligger en av de hetaste och mest uppslitande diskussionerna vi haft under detta sekel.

Annons
Annons
Annons