X
Annons
X

Stämmer inte att svenskarna vill ha kärnkraft

Forsmarks kärnkraftverk.
Forsmarks kärnkraftverk. Foto: TOMAS ONEBORG

På Brännpunkt
13/4 argumenterade företrädare för basindustrins energisamarbete, SKGS, för en blocköverskridande överenskommelse om ny kärnkraft. De hävdade att det inte längre finns någon laddning i kärnkraftsfrågan bland väljarna och att det parlamentariska läget för en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraft kanske aldrig har varit så gynnsamt som nu. Dessa slutsatser har sin grund i en opinionsundersökning utförd av United Minds, på uppdrag av SKGS. Det finns dock brister med nämnda undersökning som gör att SKGS slutsatser bör tas med en nypa salt.

Forsmarks kärnkraftverk.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X