Annons

Stämmer inte att svenskarna vill ha kärnkraft

Forsmarks kärnkraftverk.
Forsmarks kärnkraftverk. Foto: TOMAS ONEBORG
Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt
13/4 argumenterade företrädare för basindustrins energisamarbete, SKGS, för en blocköverskridande överenskommelse om ny kärnkraft. De hävdade att det inte längre finns någon laddning i kärnkraftsfrågan bland väljarna och att det parlamentariska läget för en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraft kanske aldrig har varit så gynnsamt som nu. Dessa slutsatser har sin grund i en opinionsundersökning utförd av United Minds, på uppdrag av SKGS. Det finns dock brister med nämnda undersökning som gör att SKGS slutsatser bör tas med en nypa salt.

För det första har man inte intervjuat ett riksrepresentativt urval. Således kan resultaten från undersökningen inte kunna anses vara representativa för vad svenska folket egentligen tycker. Att M- respektive S-väljare är överrepresenterade i undersökningen kan måhända förklaras med att de fokuserat på att undersöka just vad M- respektive S-väljare tycker, i syfte att undersöka möjligheten för en blocköverskridande överenskommelse, men innan man hävdar att det parlamentariska läget är så förträffligt kan det vara lämpligt att undersöka vad svenska folket egentligen vill ha.

Annons
Annons
Annons