X
Annons
X

Stäm kommuner som placerar fel

SÄRSKOLEPLACERINGAR Under de senaste åren har andelen elever som går i särskolan ökat kraftigt. Men i många fall handlar det om kommuner som snålar med stöd till elever och felaktigt sätter dem i särskola, skriver juristen Edgar Nissen.

Många kommuner snålar med stöd till elever i behov av särskilt stöd, och sätter dem felaktigt i särskola. Det ger eleverna sämre kunskaper och lägre livslön, och ger samhällsekonomiska förluster. Med rätt stöd kunde de klara skolan, fortsätta i gymnasieskolan, och försörja sig genom arbete. Myndigheternas tillsyn räcker inte – kommuner som gör fel borde också dömas att betala skadestånd.

Alltför ofta hör vi att barn med neuropsykiatriska funktionshinder som adhd eller dyslexi, men som inte är psykiskt utvecklingsstörda, bemöts illa av sin skola. Föräldrar får ofta kämpa för att barnen ska få tillräckligt stöd. Barnen har svårigheter att klara skolan, men skulle med rätt stöd kunna nå målen. Om de inte får det orkar föräldrarna till slut inte längre kämpa. De går med på att barnet sätts i särskola, fast det känns fel.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X