Annons
X
Annons
X

Ställ frågor om hot på nätet

Debatten om näthat har blossat upp i samband med
SVT:s Uppdrag Gransknings program igår där tolv kvinnor gemensam sak och
bryter tystnaden. I dag chattade kammaråklagare Helene Gestrin om hot på nätet.

Helene Gestrin
Helene Gestrin Foto: PRIVAT

15:00 Hej och välkomna, nu är chatten igång!

15:00 Fia:
Är det brottsligt att kalla någon hora på nätet?
Helene Gestrin:
Oftast är det det, om det inte är en ton de två personerna - den som säger hora och den som kallas hora - brukar ha mot varandra. Vi kallar det förtal eller förolämping, beroende på omständigheterna. Däremot är det så att det är målsäganden själv som ha ensarätt på att åtala för förtal och förolämpning. Åklagare kan bara åtala för förtal eller förolämping i undantagsfall.

15:04 Pelle:
Varför räcker inte ett ip-nummer när det gäller näthat som det gör vid brott mot upphovsrätten'? Känns som att hat mot kvinnor är ett mindre viktigt brott att utreda än upphovsrätt som bara handlar om stålar.
Helene Gestrin:
Ett IP-nummer är precis lika användbart när det gäller tex olaga hot via interbet som vid upphovrättsbrott. Det ger oss en adrsss till abonnenten och därefter får vi jobba vidare från det namnet - är den personen misstänkt? Eller någon i dess närhet?

Annons
X

Problemet med näthat är snarast att det ofta består av förtal och förolämpning. Sådana brott har lagstiftaren beslutat att den utsatta personen i normalfallet ska åtala själv. Då avskrivs utredningarna av det skälet och vi gör aldrig en IP-spårning. Däremot ska åklagare utreda olaga hot.

Ett annat problem är att det inte alltid går att göra IP-spårningar därför att vi inte har någon punkt att börja IP-spårningen ifrån. Hot via en webbaserad sida har kanske en server som står i USA eller Vitryssland - då har vi vanligen ingen laglig möjlighet att göra spårningar.

15:09 Martin:
Går det att mäta om det rör sig om ett ökande hot, dvs förändringar i samhället, eller att de som hatar har fått bättre verktyg? En liten mängd personer kan ju uppbåda en ganska stor mängd hat.
Helene Gestrin:
Helt klart har de som hatar fått bättre verktyg. De utsatta är mer exponerade och iakttas av fler hatare genom att att hatet/diskussionerna sker på nätet. De utsatta personerna kan iakttas av fler personer. Det är lättare att kritisera någon när man inte står öga mot öga och när det är så lätt som att trycka ner några tangenter framför sig för arr uttrycka åsikter. När någon börjar vara otrevlig/hotfull syns det ju också att andra triggas av det. På så sätt blir utsattheten större, tyngden större för den drabbade.

BRÅ - Brottsförebyggande rådet - har statistik på antalet förtal och förolämpningar som anmäls. Tittar man där borde man se en ökning och det mesta skulle jag tro beror på att fler anmäler saker som händer på nätet. Jag tycker att antalet sådana anmälningar till mitt bord ökar hela tiden. Fula ord och bilder som man inte vill att andra ska se, som nu finns för vem som helst att ta del av på nätet.

15:12 DanielF:
Att skriva ”Jag ska döda dig” är olaga hot, men är det även olagligt att skriva ”Du förtjänar att dö” ?
Helene Gestrin:
Att uttrycka en åsikt är inte straffbart, även om det kan vara otrevligt. Allt otrevligt mellanmänskligt beteende går inte att lagsifta bort, det är väl heller inte önskvärt. Men ibland är det svårt att dra gränsen för vad som är otrevligheter och vad som är hot. Ett uttryck som det du beskriver får betraktas i sitt sammanhang. Står det något mer runt omkring? Det kan ju tolkas både som hot och inte när man bara ser det ensamt.

För den som drabbas är skillnaden inte alltid så viktig, man blir rädd och ledsen oavsett, men rent straffrättsligt spelar det ju roll i vilket fack vi bedömer yttrandet. Otrevligt - ingen utredning. Hot - utredning, så får vi se om det slutar i ett åtal eller inte.

15:15 Gun Svensson:
Varför pratas det inte högre om bättre tekniska lösningar för modereringen av kommentarer som ett komplement till möjligheten att vara anonym?
Helene Gestrin:
Det skulle vara fantastiskt bra om man talade mer om men också utvecklade arbetssätt för moderering av kommentarer på webben. Om man höll efter samtalstonen bättre skulle tex triggereffeken kunna undvikas, dvs att någon triggas av att fylla på elakheter som skrivits av någon annan. Jag tror att media har en väldigt aktiv debatt, men att andra bolag med hemsidor och FB-sidor ligger efter i sitt tänk. Om man erbjuder en diskussionsplattform på nätet kan man inte vara steget efter debattörerna i frågan om etik och säkerhet, man måste ligga steget före.

15:17 Emma:
Vad kan man göra/vända sig om man blir hotad på nätet?
Helene Gestrin:
Till polisen. Ring eller använd dig av möjligheten att göra på internet. Du kan också anmäla inläggen till den som har hand om sidan du blir hotad på, tex FB eller instagram. Så att inlägget tas bort och användaren stängs av. Ta aldrig bort något utan att först bevissäkra. Antingen genom att låta ppolisen göra det eller genom att själv spara ner allting. Ska polisen kunna utreda behöver de ha tillgång till hoten och all information runt det som de kan få.

Man kan alltid ringa till brottsofferjouren också om man behöver någon att prata med om hur det känns.

15:20 Lina:
Hur vanligt är näthatet, upplever du?
Helene Gestrin:
Jag tycker att jag allt oftare får anmälningar som handlar om förtal och förolämpningar på interbet. Hur ofta det sker är svårt attsäga. Dels är det ju så att polisen inte får in anmälningar på allt som händer - långt ifrån - och dels är det så att BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som analyserar statistik inte kan skilja ut vilka anmälningar om förtal/förolämpning/olaga hot som anmäls som har skett på nätet och vilka som skett på annat sätt. De saknar verktyg.

15:27 Johan:
Vad skulle behövas ändras i vårat rättsystem för att göra det lättare för polisen att utreda mordhot och sexuella trakasserier från anonyma på internet.
Helene Gestrin:
Dels behövs en generell uppryckning när det gäller hur man tex får ta och publicera bilder på andra, tex nakenbilder. Där liggerlagstiftningen efter. En debatt har pågått i flera år om olovlig eller kränkande fotografering och spridning av bilder. Nu finns ett nytt lagförslag men det handlar bara om själva fotograferingen, inget om bildspridning.

Polisen kan annars tex göra IP-spårningar på de brott du nämner, bara man har en utgångspunkt att starta IP-spårningen från. Får man fram ett IP-nummer så kan man fråga operatören efter abonnenten och jobba därifrån. Ofta har man ingen möjlighet att göra en IP-spårning därför att man inte ha en startpunkt eller IP-spårningen hamnar utomlands någonstans och spåret tar slut. Servrar som står i andra länder regleras av de ländernas lagstiftningar. Samma sak med mailadresser - vi kan inte alltid få upppgifter om vem som tex står bakom mailadresser pga att andra länders lagstiftning lägger hinder i vägen dåmailadresserna ”ägs” av bolag utomlands .

Det som i stor utsträckning kan påveka är nog snarast hur benägna forumen är att tillåta anonymitet och hur de reglerar anonymiteten.

15:30 Tomas:
Varför skall anmälan göras? Är det ekonomiskt försvarbart att utreda? Finns väl även ekonomiska aspekter då ev brott utreds?
Helene Gestrin:
Det är ett av skälen till att lagstiftaren beslutat att förtal och förolämpning normalt sett inte ska utredas av polis och åklagare - huvudregeln är att målsäganden ska åtala själv. Staten drar gränsen där för vilka brott man vill bekosta utredningarna för. Då väger man samhällsinstatsen kontra det lidande man förväntar sig att den drabbade får utstå. Samtidigt ger nätet en ny och mycket effektivare plattform för människor som är otrevliga mot andra, målsäganden drabbas hårdare. Då finns kanske skäl för lagstiftaren att fundera över om gränsen är rätt dragen så som den är just nu.

Att utreda hot om att döda eller skada andra måste som utgångspunkt alltid vara i statens intresse. Det är klart utanför gränsen för vad folk ska anses kunna tåla.

15:38 Andreas:
Även om det är synd att denna typ av förfärliga beteende sker över nätet, är det inte möjligt för utsatta personer att filtrera meddelanden /ignorera meddelanden och på så sätt undvika att utsättas för de hatiska kommentarerna?
Helene Gestrin:
Många slutar titta, en del kanske också slutar blogga och uttrycka sig offentligt och då har samhället förlorat en röst i allmän debatt. En del blir härdade, vilket är sorgligt men en effekt av att otrevligt bemötande blir en vardag. Det kan vara svårt, rent mänskligt, att inte titta på vad som skrivs om en själv på nätet. Vet man också att det skrivs hot eller trakasserier kanske man behöver läsa för att kunna göra en riskbedömning för sin egen del.

15:39 Johan:
Skulle lagstiftningen om ofredande kunna vara användbar i de här fallen? Om vi tar fallet med kvinnan som kritiserade H&M på Facebook så skulle väl knappast ett enda negativt inlägg om hennes person kunna räknas som ofredande, men som ett led i tusentals sådana kommenterar så tycker jag att effekten kan bli liknande för henne oberoende om det kommer från en person eller flera. Om en person hade skrivit alla inlägg, hade det inte varit ofredande då?
Helene Gestrin:
Den frågeställningen är väldigt intressant. En ensam taskig kommentar brukar de flesta inte ta så hårt, det är den samlade tyngden som nöter ner den utsatta. Varje människa som skriver kan samtidigt bara ansvara för det den gör, kan inte anses ha läst och tagit till sig allt som står i tråden innan man själv skriver något.

Ja, om en och samma person har skrivit ett stort antal meddelanden till någon annan på nätet under olika alias eller i eget namn skulle det kunna utgöra ofredande. Ofredandet måste rikta sig direkt till en person och nå fram till denna. Den som skriver inläggen måste kunna räkna med och ha avsett att yttrandena ska nå fram till den drabbade, inte bara tro att meddelandena skulle stanna olästa i cyberrymden. Om man kan bevisa alla de omständigheterna så kan man överväga rubriceringen ofredande.

15:45 Tofflan:
Är det brottsligt att kalla någon psykiskt sjuk i ett community (typ en chatt)? (Någon som alltså inte är psykiskt sjuk.) Kan det vara lite mer brottsligt om den som säger/skriver det arbetar inom vården?
Helene Gestrin:
Inte alltid, det beror på hur det uttalats och hur sammahanget ser ut. Otrevliga uttryck är inte alltid straffbara. Man får se på ordalydelsen och sammanhanget, men man kan vara ganska otrevlig utan att begå brott. Ibland kan sådana uttalanden utgöra förolämpning, men det är ett brott som staten inte utreder. Lagen är uppbggd så att den som ansett sig bli förolämpad själv ska väcka åtal.

15:46 Martin:
Tror du att en ändrad lagstiftning verkligen skulle leda till någon förbättring? Som du själv säger så måste ju IP-spårning utgå från någonting, om servern ligger i vitryssland kommer ju inget hända. Om lagstiftningen ändras så kommer ju servrarna bara flyttas. Är lagstiftning rätt väg att gå?
Helene Gestrin:
Ny lagstiftning behövs för fotografering och bildspridning. Där finns ingen funktionell lagstiftning alls just nu, det är en lucka i lagen. När det gälelr användning av ord så tror jag på en översyn men det är inte säkert att en ny lagstiftning är svaret. Jag tror att den som upplåter diskussionsforumen själva kan göra ganska mycket åt nätklimatet genom att aktivt jobba med frågan. Och göra det i förväg, inte alkltid vara reaktiva.

16:05 Tobias J:
Anser Du att det krävs en lagändring för att komma tillrätta med de hot och förolämpningar som florerar på nätet? Alltså, saknas möjligheten att effektivt beivra ”näthatet” med gällande lagstiftning?
Helene Gestrin:
Allt otrevligt beteende när man står öga mot öga är inte straffbart . Allt näthat är inte heller straffbart och det är förmodlige inte heller önskvärt att det är det. Det måste i en allmän debatt finnas möjlighet att vara både trevlig och mindre trevlig och ibland till och med otrevlig. Det kan aldrig vara OK med olaga hot. Det finns idag möjligheter att göra precis samma sorts utredning är det gäller olaga hot på nätet som om det sker per telefon eller på annat sätt. Där är det inte lagstiftningen som är problemet utan mer att det rent tekniskt inte går att spåra fram en IP-adress eller att man vid en internetspårning hamnar på servrar utomlands, som styrs av annat lands lagstiftning. Det som behöver ses över är lagstiftningen omkring andra ord än de ord som innebär hot. När förtal och förolämpningar hamnar på interbet innebär det en spridning i både tid och rum som lagstiftaren inte tänkte på när nuvarande lag skrevs. Om det sedan finns något bra sätt att skriva en lag så att man kan minska det värsta beteendet på nätet samtidigt som man håller yttrandefrihetens fana högt vet jag inte, lagstiftning är inte så lätt, men nog bör man se över just detta. De exempel vi sett de senaste dagarna är ju oerhört tungt för den utsatta att bära, det har passerat gränsen för hur man kan bete sig mot folk.

En svårighet i det är dock att var och en ju bara kan ta ansvar för det man själv skriver. Oftast är den den samlade tyngden av tusentals kommentarer som bryter ner den utsatta. Den som skrivit den första kommentaren och den som skrivit den 3 000 kommentaren kan knappast ta ansvar för varandras beteende, samtidigt ökar i vart fall det mänskliga ansvaret för varje person som skriver ju senare man kommer in i tråden. Men ska det straffrättsliga ansvaret vara större?

Förtal och förolämpningar är brott som lagstiftaren har ansett bara ska åtalas av målsäganden själv, utom i sällsynta fall. Vill man ha det på något annat sätt behöver en lagändring göras men det är svårt att i lagtext dra en exakt gräns för när beteendet är så illa att rättsväsendet borde träda in.

16:06 Nora:
Är det brottsligt att på nätet kalla psykiatrikern Ola Gefvert från SRs radiodokumentär för en arrogant skitstövel (det var ju faktiskt exakt det han var)?
Helene Gestrin:
Att uttrycka åsikter av det slaget är sällan straffbart. Det är inte ord som brukar kvala in som förtal eller förolämpning i lagens mening.

16:07 Nu avslutar vi den här chatten och tackar Helene Gestrin för hennes medverkan. Tack även till alla som bidragit med frågor!

QUIZ | Har du koll på åren som gått?

2012: Vilket öknamnfick skandalkaptenen? quiz.svd.se 2011: Katastrofer ochstörtade diktatorer quiz.svd.se 2010: Vad minns duav skandalernas år? quiz.svd.se
Annons
Annons
X

Helene Gestrin

Foto: PRIVAT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X