Annons

Ställ fler och tydliga krav på imamerna

Att kriminalisera barn- och tvångsäktenskap kommer att ha marginell effekt. Det viktiga är att ställa fler och hårdare krav på imamer att exempelvis upplösa muslimska äktenskap i de fall då kvinnan vill det, något som i dag inte alltid sker. Det skriver Rasool Awla, kontaktperson för Män mot hedersförtryck.

Publicerad

Eftersom många ungdomar i Sverige tvingas in i äktenskap av sina familjer tillsatte regeringen den 20 maj 2010 en statlig utredning,
Förstärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap. Utredningen leddes av justitierådet, Göran Lambertz. I dagarna lämnar Lambertz utredningen till regeringen. Utredningen föreslår att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras i lag.

Kriminalisering av tvångsäktenskap kommer att ha många positiva följder. Den kommer att ha en avskräckande effekt och en stark signaleffekt för både potentiella offer och potentiella förövare. Det kommer att tala om för de män som är potentiella förövare att deras agerande inte är acceptabelt här i Sverige och att de inte kan agera så som de behagar utan att bestraffas. Samtidigt skulle det ge signaler till ungdomar och invandrarkvinnor att samhället står på deras sida och att de lever i ett demokratiskt och någorlunda jämställt samhälle.

Annons
Annons
Annons