Stalkarens särdrag uppstår tidigt

Egen värld Ensamma människor, som inte förstår andra och som inte kan läsa av sociala signaler. Som kompensation för sin ensamhet utvecklar de en kvasirelation till någon de sedan förföljer. Så kan man i korthet beskriva en stalker. Nio av tio slutar om polis eller säkerhetschef tar kontakt med förföljaren. Men för den återstående tiondelen blir förföljandet ett beroendetillstånd.

Under strecket
Publicerad
Annons

En udda, mycket ensam person som omöjligt kan förstå andra människors tankar och signaler. Det är de mest utmärkande dragen för så kallade stalkare, de som tvångsmässigt förföljer andra.
Men varför de fastnar i en fixering vid någon, eller varför ett uppvaktande går över i aggressiv och långvarig förföljelse - det kan ingen säkert svara på. Däremot kan man dra vissa slutsatser genom avvikande mönster under uppväxten:

– Ofta har de haft sociala problem redan i barndomen, med utanförskap och svårigheter att få kompisar, berättar Marianne Kristiansson, chefsöverläkare på rättspsykiatriska avdelningen på Huddinge universitetssjukhus.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons