Annons

Lydia Wålsten:Staffanstorp godhetssignalerar om IS

Staffanstorp, där M och SD styr, meddelade idag att man tänker besluta att IS-återvändare inte ska få försörjningsbidrag, bostadshjälp, vuxenutbildning eller annan service i kommunen.

Publicerad

Ledare | Bidrag och straff

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande, menade att IS-återvändarna har förverkat sin rätt till stöd och att kommunstyrelsen agerar på grund av ”regeringens mångåriga undfallenhet” (Facebook 18/3).

Ingen vill att det ska daltas med IS-återvändare. Därför var det väntat att förslaget välkomnades på sina håll. Sonesson vill antagligen skicka en signal, problemet är att han också kommer belasta våra domstolar i marknadsföringssyfte. För till skillnad från tiggerifrågan där det var oklart om ordningslagen tillät Vellinge kommun att införa ett tiggeriförbud (vilket de till slut fick rätt av Högsta förvaltningsdomstolen att göra) är socialtjänstlagen tydlig om att alla medborgare ska behandlas lika. Något undantag för terrorister eller tungt kriminella ger inte lagstiftningen. Om socialtjänsten i Staffanstorp skulle börja avslå ansökningar med hänvisning till den nya riktlinjen skulle förvaltningsrätten ändra besluten.

Domstolsväsendet är redan överbelastat. Inte på nästan tjugo år har svenska domstolar tagit emot fler mål än vad de gjorde förra året. Förvaltningsrättens måluppfyllelse försämrades förra året, inte minst på grund av alla migrationsärenden. Vill Staffanstorps ledning opinionsbilda om att kommuner ska få rätt att ekonomiskt diskriminera terrorister bör den göra det mot media och riksdag.

Annons

Kommunpolitiker har inte rättsväsendets uppdrag, den instans i samhället som straffar individer. Om man öppnar för att kommunerna genom sin ekonomiska politik får göra det: var går gränsen? En kommun som fritt kan reglera rättigheter efter åsikter? 

Den här ledarsidan har framfört att Nordiska Motståndsrörelsen borde klassas som en terrororganisation. I NMR:s program står det att den svenska staten är ”brottslig och rent av sinnessjuk” samt att demokrati är ”symbolen för allt det vi vill bekämpa” (6/2-17). Ska dessa medborgare bli utan ekonomiskt stöd?

Att gå fram med förslag som man vet bryter mot lagen för att ta politiska poäng. Det kanske är kreativt, men seriöst är det inte.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons