Annons

Stadshuset sparar på kulturjobben

Nästan var tionde kulturarbetartjänst i Stockholms stad kommer att försvinna nästa år. Även om kulturen också tillförs pengar föreslås att Kulturskolan minskar med 50 anställda, biblioteken och museerna över 30 och att museifilialen Blockmakarens hus läggs ner.

Under strecket
Publicerad

Det skärs nästan överallt nästa år i Stockholms kulturliv när kulturförvaltningen skissar på hur alliansens besparingsförslag ska genomföras. Det handlar om en besparing på 2 procent, med kompensation för löne- och pris- höjningar knappt 5 procent.

I förslaget som politikerna har att ta ställning till nästa vecka ­föreslår tjänstemännen att minska antalet tillsvidareanställningar med 90, vilket innebär fler personer i verksamheter där det finns deltidstjänster. Idag har kulturverksamheterna 1062 tillsvidareanställda och 242 tidsbegränsade anställningar.

Annons
Annons
Annons