Stadsförnyelse att inspireras av

Operahus, Nobelmuseum, ett tillbyggt stadsbibliotek – från politikerhåll efterlyses nya, spektakulära byggnader som kan placera Stockholm på den arkitektoniska världskartan. Men förnyelse bygger lika mycket på återbruk och tradition. Förebilder för förnyelsen av Stockholm kan sökas i den framgångsrika omvandlingen av tre andra europeiska städer: Bilbao, Dublin och Hamburg.

Under strecket
Publicerad
Tyngd av en förlorad industri och av arvet från våldsamma konflikter mellan nationalister och separatisterna ETA, var Bilbao socialt, ekonomiskt och estetiskt bankrutt när ett enormt stadsutvecklingsprogram sattes in på 90-talet för att vända stadens självbild. Guggenheimmuseet var emblemet, men mer omfattande var upprustningen av stadens front mot floden och den nya tunnelbanan, ritad av Norman Foster.

Tyngd av en förlorad industri och av arvet från våldsamma konflikter mellan nationalister och separatisterna ETA, var Bilbao socialt, ekonomiskt och estetiskt bankrutt när ett enormt stadsutvecklingsprogram sattes in på 90-talet för att vända stadens självbild. Guggenheimmuseet var emblemet, men mer omfattande var upprustningen av stadens front mot floden och den nya tunnelbanan, ritad av Norman Foster.

Annons

När Gustav II Adolf år 1634 skulle begravas fick Stockholm bekymmer. Vad skulle alla tillresta potentater och herrar tro om oss när de kom till stormaktens huvudstad och fick se hur getterna hoppade mellan torvtaken i Gamla stan? Det såg inte bara illa ut, det kunde knäcka hela maktbilden. Den omedelbara lösningen var att inte bjuda några sändebud. Nästa steg blev att rusta staden så att den blev värdig sitt rike. Så fick Norrmalm sin rutnätsplan och långt senare staden sitt verkliga prestigeprojekt, Slottet. Rejäla imageproblem och rejäla lösningar som gjorde staden till en bättre och vackrare plats att bo på.

Också nu finns ambitionen att göra arkitekturen till banérförare i striden om internationell uppmärksamhet. Stockholm ska besöksanpassas. Redan Ulrika Francke flaggade för detta under sin tid som borgarråd 1999, och i höstas gjorde Annika Billström gemensam sak med Mats Hellström i samma fråga med en debattartikel i Svenska Dagbladet. Nationalmuseums Solfrid Söderlind vill nu bygga till sitt hus
med ett designmuseum, något både kulturministern och statsministern tagit till sig. Att denna uppgift, eller någon av de andra som ligger för handen - ett tillbyggt stadsbibliotek, ett operahus eller ett Nobelmuseum till exempel - kommer att gestaltas med större gester än de som styrde Stockholms förra kulturbygge, Moderna museet, verkar uppenbart.

Annons
Annons
Annons