**Stadsdelsnämnden (s, v,** m och kd) i Bromma har beslutat om att lägga en så kallad återvinningscentral mitt i ett barnrikt boende i Bromma Kyrka/Eneby

Under strecket
Publicerad
Annons

Stadsdelsnämnden (s, v, m och kd) i Bromma har beslutat om att lägga en så kallad återvinningscentral mitt i ett barnrikt boende i Bromma Kyrka/Eneby. Beslutet togs trots kraftfulla protester från boende och fp, mp. Centralen är dimensionerad för att samla in mer än 50 000 ton/år och kunna ta emot 180 fordon/timme. Med infart mitt på Bällstavägen, en av de mest trafikerade gatorna i väster-ort, kommer genomfartstrafiken att blockeras av köer till centralen. Buller och avgaser kommer att tränga in i omgivande bostäder på ett avstånd där närmaste fastighet får kortare väg till centralen än till sin egen postlåda! Centralen kommer att köra sin verksamhet alla dagar i veckan året om med personalen som flyttas från den nuvarande centralen i Lövsta.

Centralens placering gränsar till ett fornminnesmärkt park/skogsområde där barnen från närliggande daghem vistas dagligen. Där är även Bromma Kyrka klockstapel placerad. Området med anor från ursprungliga Bromma Trädgårdar riskerar att förvandlas till Västerorts sopstation. Samtidigt som stadsdelens politiker säger sig värna om Brommas karaktär av trädgårdsstad!

Annons
Annons
Annons