Annons

Stadens motor behöver landsbygdens bränsle

Om vi vid varje investering vill ha ut mest effekt, mätt i användning, kommer alla investeringar att hamna där det bor flest människor – i staden, skriver Christel Gustafsson, Jordbruksverkets landsbygdsstrateg, som vill se en landsbygdssäkring på alla nivåer.

Publicerad

I en ny rapport beskrivs hur robusta samhällen, med förmåga att stå starka över tid, inbegriper både staden och landsbygden. Samtidigt ser villkoren för stadens och landsbygdens utveckling olika ut. Att beakta hur stad och landsbygd samverkar, och att se till landsbygdens utveckling när man fattar strategiska beslut, kallas landsbygdssäkring. Men, det skulle också kunna kallas framtidssäkring.

På banken får vi rådet att inte lägga alla ägg i samma korg. Diversitet ger stabilitet i en föränderlig värld. I naturen eftersträvar vi mångfald. En ökad biodiversitet ökar stabiliteten och förmågan hos våra ekosystem att klara förändringar. Samma principer gäller för samhällsbygget. Diversitet i näringsliv, kompetenser och samhällslösningar skapar robusta samhällen med förmåga att klara olika utmaningar.

Annons
Annons
Annons