Stadens integration sker mellan lederna

När staden växer tvingas den oftast underordna sig vägarnas sträckning. Nya bostadsområden förvandlas till skyddade enklaver. Söderleden kan bli ett av periodens mest betydelsefulla stadsbyggnadsprojekt, skriver Rasmus Wærn. Inte för tunnlarnas skull, utan för marken den frigör.

Under strecket
Publicerad
Lägenhetslängor i Nybodahöjden.

Lägenhetslängor i Nybodahöjden.

Annons

Ingen ifrågasätter i dag den gamla, fungerande kvartersstaden. Det generella mönstret lägger inga värderingar på innehållet, rutorna kan hysa både högt och lågt, nytt och gammalt, lugn och larm.

Frånvaron av tydliga samband mellan form och innehåll var just det som gjorde den så komprometterad när optimering var tidens lösenord, då bostadsområden skulle vara perfekta bostadsområden och arbetsområden perfekta arbetsområden.

Annons
Annons
Annons