Analys

Love Strandberg:Stabilt resultat för SEB men utan jubelfest

SEB levererade en stabil rapport för det andra kvartalet. Men den stora klang- och jubelfesten på Stockholmsbörsen uteblev - aktien gick svagare än index på måndagen trots att resultatet var bättre än väntat. Det här visar hur höga förväntningar aktiemarknaden har på bankerna efter de senaste årens kraftiga kursuppångar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det som stack ut i SEB:s rapport var det starka provisionsnettot. Den här resultatposten utgörs av skillnaden mellan intäkter och kostnader från exempelvis korttjänster och kapitalförvaltning och ökningen berodde enligt banken på en högre aktivitetsnivå och den generellt goda börsutvecklingen. Frågan är om SEB kan behålla sitt goda momentum under resten av året. Det viktiga räntenettot, skillnaden mellan inlåning och utlåning, var samtidigt helt i linje med förväntningarna medan den stora plumpen i protokollet var resultatet av finansiella transaktioner, även kallat trading.

SEB:s rapport blir vägledande för de tre andra storbankerna som alla ska bekänna färg de närmaste dagarna. Bankerna hör till de senaste årens stora vinnare på Stockholmsbörsen, vilket gjort att värderingar kommit upp rejält och utrymmet för snedsteg är litet. Dessutom har ett nygammalt hot återigen tornat upp sig i form av en potentiell sydeuropeisk bankfrossa. I förra veckan gav problemen i den portugisiska storbanken Banco Espirito Santo skrämselhicka på marknaden vilket även spillde över på de svenska bankerna. Situationen i Europa är ett stort orosmoln för SEB:s vd Annika Falkengren som räknar med att fler banker kan få stora problem framöver.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons