Stå upp för progressiv miljölagstiftning

inlägg | Ungerns rätt att stoppa genmodifierad majs

Under strecket
Publicerad
Annons

Nästa vecka röstar EU-länderna om Ungern ska få behålla sitt förbud mot en genmodifierad majssort. Förra gången frågan var uppe till omröstning försökte en liten minoritet, däribland Sverige, tvinga på Österrike en genmodifierad gröda landet inte ville ha.
Tidigare har Sverige alltid värnat om länders rätt att gå före i miljöarbetet. Det är hög tid att återvända till det synsättet.

Ungerns förbud gäller en genmodifierad majs som heter MON810. Majsen är godkänd i EU men Ungern har redovisat brister i riskbedömningen som gjordes av företaget Monsanto, som står bakom GMO-grödan.

Annons
Annons
Annons