Annons
X
Annons
X

Stå upp för kvalitet och ett smalt public service

Sveriges Television borde bli mindre kommersiellt, men hoppas inte för mycket. Oavsett vad man tror om hur public service ska utvecklas är risken stor att man tror för mycket. Kulturministern har gett ganska fria direktiv för public service-utredningen, men att något avgörande kommer att förändras är långtifrån givet.

Licensen kan äntligen avskaffas, säger Alliansens kulturpolitiska talesmän, men det är inte säkert. Få institutioner är så slipade i att argumentera för sin existens som de inom public service. Och ingen har så starkt stöd i pressen.

Egentligen fyller public service ingen funktion. Företrädare för verksamheten brukar påstå att den garanterar saklig nyhetsförmedling, står upp för folkbildning och kulturliv, utgör en frizon från kommersiellt inflytande, att den är nyskapande och är oumbärlig för det goda demokratiska samtalet. Det är nys.

Annons
X

Sakliga nyheter har levererats av TT sedan urminnes tider, till exempel. Faktiskt stod TT för stora delar av nyhetsförmedlingen i Sveriges Radio från 1930-talet fram till 1995. Utbudet av folkbildning och kultur har aldrig varit större än i dag: böcker och film är billigare än någonsin, tidningar delas ut i kollektivtrafiken, stora operahus direktsänder globalt och på internet finns all världens musik gratis. Public service står inte fritt från kommersiellt inflytande. Det sponsras och produktplaceras, inte minst när det gäller sport. Och public service är bara sällan nyskapande, och då inom diskutabla områden – glöm inte att det stora bidraget från SVT till den moderna televisionens utveckling är Expedition Robinson.

Marknaden levererar hundratals tv-kanaler till normalhushållet, och hela världens radiokanaler ligger i var mans smartphone, för att inte tala om alla böcker, poddsändningar och studiosamtal som vem som helst med uppkoppling kan nå. Det demokratiska samtalet skulle flyta på rätt bra utan apberget i SVT:s Debatt.

Det är när det gäller information till samer och andra minoriteter som public service spelar roll. Men frågan är om det inte hade varit mer kostnadseffektivt att skicka brev. Sen finns den socialkonservativa anledningen till att ha public service: för att stärka svensk kultur, gynna det svenska språket, värna om traditionerna, ingjuta förtroende för monarkin och skapa en fostrande samhällsgemenskap. Det är public service bra på, även om medarbetarna anstränger sig för motsatsen. Men detta gör även andra aktörer bra – traditionerna fanns där före etermedierna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sammantaget saknas alltså riktigt tunga argument för att ha SVT, SR och UR. För att inte tala om att det saknas argument för licenssystemet. Ändå kommer mycket litet att ändras.

  Varje försök att förändra leder till stora protester i pressen. Med tanke på att det knappt går att byta till ny programledare i Allsång på Skansen utan bråk, är det omöjligt att ens föreställa sig det ramaskri som skulle möta en kulturminister som ville lägga ner en hel kanal.

  Det man kan hoppas på är en inriktning där man värnar om det smala och det kvalitativa, och där public service hindras från att konkurrera ut allt motstånd på framväxande marknader. Men även det kan vara att hoppas för mycket, att döma av utvecklingen hittills.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X