Annons
X
Annons
X

SSU: Dags för en statlig byggoffensiv

Bostadsbristen är skriande, och det är långt kvar tills drömmen om ett eget hem kan bli verklighet för många i vår gene­ration. För att lösa krisen måste staten engagera sig mer i bostads­byggandet, skriver Ola Palmgren och María-Elsa Salvo, SSU.

Ola Palmgren, María-Elsa Salvo
Ola Palmgren, María-Elsa Salvo Foto: Pressbilder

DEBATT | BOSTADSPOLITIK

En bostad är så mycket mer än bara tak över huvudet. Den är vårt hem och vår borg. Platsen där vi kan bjuda vänner och familj på middag, utveckla fritidsintressen och skapa en grund för trygghet och god livskvalitet. På så sätt är bostaden grunden till frihet.

Men det är en frihet som i dag inte är självklar för alla. Hela Sverige har under många år samlat på sig ett stort bostadsunderskott, och särskilt stor är ­bristen på billiga hyresrätter. Bostaden har blivit en lyxvara som bara de med höga inkomster eller ­stora förmögenheter har råd med, och det märks väldigt tydligt för oss unga eftersom vi oftast saknar båda.

Men tack vare en aktiv lokal bostadspolitik från Stockholms rödgrönrosa styre byggs det nu mer i kommunen än det gjorts sedan miljonprogrammets dagar. En aktiv markpolitik, handlingskraftig allmännytta och stopp för ansvarslösa ombildningar lägger grunden för att Stockholm ska bli ett nationellt föredöme när det gäller bostadsbyggande.

Annons
X

En bra bostad är en rättighet som ska gälla alla medborgare, oavsett plånbokens tjocklek.

Trots det fortsätter bostadsbristen att vara skriande, och det är långt kvar tills drömmen om ett eget hem kan bli verklighet för många i vår generation. För att lösa krisen på bostadsmarknaden måste staten engagera sig mer i bostadsbyggandet. Den rödgröna regeringen har visserligen levererat ett antal förslag som leder i rätt riktning, till exempel bygg­bonus till kommunerna och investeringsstöd till byggande av billiga, klimatsmarta hyresrätter, men det är långt ifrån tillräckligt för att garantera allas rätt till en bostad. Riktigt stora behov kräver riktigt stora reformer. När Socialdemokraterna i vår samlas till kongress krävs därför att ambitionerna höjs rejält. SSU föreslår:

1. Pengar till byggande av hyresrätter med lägre ­hyror: Det är dyrt att bygga bostäder, och därför måste det finnas goda möjligheter att låna pengar till nya bostadsprojekt. Ju bättre lånevillkoren är, desto lägre kan hyran vara. Staten bör tillhandahålla lån med goda villkor till dem som bygger bostäder, mot att dessa lovar att hålla hyran på en låg nivå. En del av pengarna bör riktas särskilt till byggande av student­bostäder.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  2. Allmännyttiga byggbolag: En av orsakerna till höga hyror i nyproduktionen är att svenska byggpriser är högst i hela EU. Detta är en följd av att byggbranschen domineras av ett fåtal stora företag och ineffektiva byggmetoder. För att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt, öka det industriella byggandet och pressa byggpriserna bör en modell med offentligt ägda byggbolag prövas.

  3. Utbildningsinsatser för byggbranschen: Bristen på utbildad arbetskraft som kan jobba i byggbranschen är akut. Stora pensionsavgångar står för dörren och alldeles för få utbildas. Samtidigt har behovet av både nya bostäder och renoveringar skjutit i höjden och ser ut att fortsätta öka. Staten måste nu snabbt sjösätta utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder för att möta den här rekryteringsutmaningen. Lärlingsprogram och krav på lärlingsplatser i offentliga upphandlingar kan vara en del av lösningen.

  4. Skatterättvisa mellan upplåtelseformerna. På grund av skattesystemets utformning är kostnaden för en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor högre per ­månad i olika skatter och avgifter än för en jämförbar bostadsrätt eller villa. Detta försämrar hyresrättens konkurrenskraft och bidrar till att det byggs för få hyreslägenheter och till att hyrorna blir höga. Detta måste ändras. Ett första steg mot jämlika ekono­miska förhållanden är att inleda en utfasning av ränte­avdragen.

  En egen bostad kan inte ses som en vara som vilken annan, som kan köpas och säljas på en marknad till högstbjudande. På marknaden är det alltid pengars makt som råder och de som är utan pengar får heller ingen bostad. En bra bostad är en rättighet som ska gälla alla medborgare, oavsett plånbokens tjocklek. Även ungdomar utan rika föräldrar ska ha friheten att flytta hemifrån, för unga människor som nekas en egen bostad är också unga människor som nekas att bli vuxna. För hela Sveriges skull måste den natio­nella politiken sluta fly från sitt ansvar och börja leve­rera bostäder som även vi unga har råd att bo i.

  Ola Palmgren

  bostadspolitisk talesperson, SSU

  María-Elsa Salvo

  ordförande, SSU Stockholm

  Annons
  Annons
  X

  Ola Palmgren, María-Elsa Salvo

  Foto: Pressbilder Bild 1 av 2

  För att öka byggandet och pressa byggpriserna bör en modell med offentligt ägda byggbolag prövas, skriver artikelförfattarna.

  Foto: Tomas Oneborg (Arkiv 2016) Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X