Annons
X
Annons
X

"Kina sänker oss genom dumpning"

På måndag samlas 3  500 anställda från ­Europas stålföretag i Bryssel för att demonstrera mot ändrade regler för dumpade stålprodukter från Kina. Från Sverige deltar anställda från fyra företag: SSAB, Outokumpu, Ovako och Sandvik. Kinas dumpning måste upphöra, skriver Martin Lindqvist, SSAB, Anders Ferbe, IF Metall, och Bo-Erik Pers, Jernkontoret.

[object Object]
EU har dömt Kina för dumnping i 87 olika fall under de senaste åren, vilket är långt fler fall än något annat land, skriver författarna. Arkivbild från ett stålföretag i Jiangyin, Jiangsu-provinsen. Foto: Eugene Hoshiko/AP

DEBATT | STÅLBRANSCHEN

Kina dumpar sin överproduktion i Europa till kraftigt subventio­nerade priser.

De senaste åren har Kinas stålproduktion ökat explosionsartat. När efterfrågan på den kinesiska hemmamarknaden gick ner 2013 har exporten av kinesiskt stål ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån före 2013. Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton, vilket är nästan lika mycket som hela den europeiska produktionen totalt. För att ­behålla sina egna jobb och stålverk intakta dumpar Kina sin överproduktion i Europa till kraftigt subventionerade priser i stället för att dra ner på hemma­plan.

Kinesiska stålföretag har förbyggt sig och över­kapaciteten är ett faktum. Få av de femhundra kinesiska stålföretagen går med vinst, och den kinesiska staten har under en längre tid aviserat stora omstruktureringar, men än så länge har väldigt lite skett i praktiken.

Annons
X

Kinas överproduktion och den vikande efter­frågan på stål i världen har inneburit en stor prispress på stålprodukter i alla segment. Det är ett tufft läge för hela stålindustrin. Under hösten har det varslats jobb över hela Europa, och även svenska stålverk drabbas hårt. Än värre skulle problemen ha blivit om EU inte hade kunnat använda anti­dump­ningåtgärder och skyddstullar som motmedel.

Svensk stålindustri **är världsledande på flera ­områden och har en hög **andel nischade produkter. Vi exporterar till 150 länder till ett värde av 42 miljarder kronor. Exporten till Kina har däremot varit begränsad och svenska ståltillverkare vittnar om svårigheter att etablera sig på den kinesiska marknaden.

Vår specialisering innebär inte att vi står emot prispress och osund konkurrens. De pressade priserna drabbar även våra högförädlade stålprodukter. Under året väntas EU ta beslut om Kina ska behand­las som en marknadsekonomi i handels­politiska sammanhang. Om EU väljer att behandla Kina som en marknadsekonomi så innebär detta i praktiken att de skyddsmekanismer mot dumpning som kan användas i dag försvinner. I Europa har vi förbjudit statsstöd eftersom det snedvrider konkurrensen. Det är därför rimligt att statsstöd från tredje land inte heller accepteras. I dag drabbas framför allt stålföretag och några andra bas­näringar av de kinesiskt subventionerade varorna, men i morgon kan detta drabba långt fler branscher.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att dumpning pågår är det ingen tvekan om – EU har dömt Kina för dumpning i 87 olika fall under de senaste åren, vilket är långt fler fall än något annat land. Hittills har EU infört tullar på elva olika stål­sorter och undersöker ytterligare två fall i dags­läget.

  Trots att åtgärder i form av antidumpningstull ­används i EU, USA, Kanada och många fler länder för att hindra andra att subventionera sin export så tar det lång tid att komma till rätta med överproduktionen och dumpningen från Kina. De pressade priserna smittar i hela kedjan. På bara några år har priset på standardstål minskat med 40 procent och det högförädlade svenska stålets prisbild likaså. Enligt Jernkontorets översyn skulle cirka hälften av den svenska stålindustrin bli direkt utsatt av osund konkurrens från Kina om antidumpningsåtgärderna försvann och därmed tvingas banta sin produktion i motsvarande grad.

  Stålindustrin i Europa blöder jobb redan nu och risken är uppenbar för en än större jobbförlust om Kina får status som en marknadsekonomi. De grundläggande villkoren för fri och rättvis handel måste värnas och hållas fast vid. Ingen klarar i längden att tävla mot konkurrenter som subventioneras av sina stater.

  Demonstrationen i Bryssel handlar inte om att ställa våra jobb mot andras, eller inskränka den fria handeln som vi är så beroende av. Det handlar om att rädda den grundläggande principen om att konkurrens ska ske på rättvisa villkor.

  Martin Lindqvist

  vd SSAB

  Anders Ferbe

  förbundsordförande IF Metall

  Bo-Erik Pers

  vd Jernkontoret

  Annons

  EU har dömt Kina för dumnping i 87 olika fall under de senaste åren, vilket är långt fler fall än något annat land, skriver författarna. Arkivbild från ett stålföretag i Jiangyin, Jiangsu-provinsen.

  Foto: Eugene Hoshiko/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X